Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Dotace (granty a příspěvky) města Hranic / Granty a příspěvky - 2012


obsah:

Finance na městské granty a příspěvky jsou rozděleny

Definitivní rozdělení finančních prostředků na granty a příspěvky, schválili zastupitelé města na svém květnovém jednání.  Zastupitelé schválili rozdělení téměř dvou milionů korun na granty v oblasti tělovýchovy, vzdělávání, kultury, spolupráce partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví a prevence kriminality mládeže. Investiční granty byly rozděleny již dříve.  Přes 2 miliony rozdělili zastupitelé také na příspěvcích v oblastech: sociální, oblasti mládežnického sportu, dále sportu dospělých, v kultuře a v oblasti životního prostředí.

Město Hranice letos vyhradilo na  granty a příspěvky celkem přes 4,5 milionu korun Je to o 250 tisíc více než loni. Letos byl totiž  zřízen nový grant  na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic.  Celkově tak vynakládáme na granty,  včetně investičních 2,5 milionu korun a na příspěvky 2 miliony korun. Fakticky  bude ale v letošním roce rozděleno ještě o  100 tisíc korun více, protože tato částka byla převedena z loňského roku. 

Přes veškeré ekonomické těžkosti  se město Hranice  snaží tuto oblast neustále maximálně podporovat a finance na granty a příspěvky nekrátí, právě naopak, v posledních letech zvyšuje.  Požadavky jsou ale i tak vždy výrazně vyšší, než můžeme uspokojit. Žadatelé letos žádali na neinvestiční granty  přes 5 milionů korun. Stejně tak  v oblasti příspěvků na činnost by  žadatelé  od města chtěli  7 milionů,  ale město má v rozpočtu miliony  2. Svědčí to jednak o velkém množství  pořádaných akcí, velkém množství různých oddílů., spolků a dalších organizací a také o velkém zájmu o grantové řízení. 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English