Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Dotace (granty a příspěvky) města Hranic / Zastupitelé rozhodli o grantech a příspěvcích 2009


obsah:

Granty a příspěvky  byly na programu zastupitelstva

Dva body programu zastupitelstva města 23. 4. se zabývají rozdělením grantů a přípěvků na letošní rok. Zastupitelé provedli v materiálech dvě změny. V grantech na investice a opravy v oblasti kultury a tělovýchovy se oproti zveřejněnému návrhu rozdělila finanční částka  150 tisíc pro AMK Hranice na 100 tisíc pro AMK a 50 tisíc pro oddíl BMX. . Letos jsou na tuto oblast v rozpočtu města vyčleněny 2 miliony korun.

V ostatních grantech a příspěvcích zastupitelstvo provedlo zásah do příspěvků na celoroční činnost mládeže, kde nově podpořilo 10 tisíci korun Tenisový klub Hranice. Proto se o  5 tisíc korun snížil navržený příspěvek pro TJ Sigma basketbal (nově 85 tisíc korun) a TJ Sigma cyklistika (nově 35 tisíc korun). (Původní tabulky grantů a příspěvků na letošní rok)

 Celkem na granty a příspěvky poputuje z rozpočtu města 5 milionů 750 tisíc korun. Na granty v oblasti kultury je v rozpočtu vyčleněno 700 tisíc korun, na vzdělávání 50 tisíc a na spolupráci partnerských měst 300 tisíc korun. Na grant v tělovýchově pamatuje rozpočet 300 tisíci korun, dalších 150 tisíc jde do oblasti prevence kriminality mládeže, 150 tisíc na životní prostředí a 220 tisíc na oblast sociálních věcí a zdravotnictví. Celkem je v rozpočtu na granty (kromě oprav a investic) vyčleněno přes 1 800 tisíc korun.

Kromě grantů jsou v městském rozpočtu rozděleny i příspěvky - celkem 1 930 tisíc korun. Z toho činí příspěvky v sociální oblasti 230 tisíc korun, 100 tisíc korun putuje na příspěvky na činnost v kultuře, 650 tisíc na sport mládeže a dalších 900 tisíc na sport dospělých. Posledních 50 tisíc korun je vyčleněno na oblast životního prostředí.

Grantový program si klade za cíl podporu projektů v oblasti kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí, prevence kriminality a životního prostředí a také investice a opravy v tělovýchově a kultuře. Program má přispět k rozšíření nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města, pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího významu a podpořit vznik nových.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English