Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Dotace (granty a příspěvky) města Hranic / Granty na investice a opravy tělovýchovných a kulturních zařízení 2012


obsah:

2012 - Granty na investice a opravy tělovýchovných a kulturních zařízení

Rozdělení grantů na podporu investic a oprav tělovýchovných a kulturních zařízení schválilo zastupitelstvo města Hranic na svém březnovém jednání. v rozpočtu města je na tyto granty vyčleněno půl milionu korun.

Tyto granty jsou určeny na rekonstrukci a opravy stávajících sportovních a kulturních zařízení, opravu, rekonstrukci případně výstavbu dětských a sportovních hřišť nebo výstavbu nových sportovních zařízení a sportovišť. Poskytnutá podpora může činit maximálně 80% nákladů.

Město obdrželo celkem osm žádostí na celkovou požadovanou částku 1 milion sto tisíc korun, každý z žadatelů byl alespoň částečně uspokojen.

 

Žadatel

Název akce

Částka

1

AMK kemp  Hranice

Vybudování   dětského hřiště

 

90.000

2

Judo Femax Engineering Hranice

Tatami Puzzle

 

28.512

3

Anna Musilová

Opláštění skladu – půdního prostoru, nátěry okem a dveří

 

30.000

 

4

Ing. Pavel Matuška

Rekonstrukce Galerie Gustava Matušky

 

30.000

5

AMK Kemp Hranice – oddíl BMX Hranice

Oprava  a rekonstrukce stávajícího BMX sportoviště

 

140.000

6

Klub juda a účelové sebeobrany Hranice

Modernizace digitálních ukazatelů skóre a času

 

40.000

7

SK Hranice

Projektová dokumentace k rekonstrukce západní tribuny

 

 

120.000

8

TJ Sigma Hranice

Oprava stávajícího sportovního zařízení objektu

 

19.794

 

 

celkem

 

 

498.306Jazykové verze

  • Čeština
  • English