Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Výsledky veřejných zakázek / Výsledky veřejných zakázek 2015


obsah:

Výsledky veřejných zakázek 2015

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Název zakázky: Jednotná kanalizace v místní části Hranice VII - Slavíč  -
tlakové vyčištění, kamerová  prohlídka  kanalizace  a  pasport  kanalizace (32)                             

Zveřejnění výzvy

Datum: 13.10.2015

Odkaz na výzvu –

zveřejněno na profilu zadavatele

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum  04.11.2015

Hodnocení nabídek

Datum  04.11.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum  04.11.2015

Vítěz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,

Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Název zakázky: Výběr dodavatele na licence MS Office Std 2016 OLP NL GOVT (31)

Zveřejnění výzvy

Datum 11.12.2015 - 16.12.2015

 Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena - 100%

Otevírání obálek

Datum 16.12.2015

Hodnocení nabídek 

Datum 16.12.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 16.12.2015

Vítěz

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín, IČ: 46992308

Název zakázky: Hranice – Modernizace EPS a doplnění hlásičů do 4. NP (30)                                    

Zveřejnění výzvy

Datum: 15.10.2015

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum 18.11.2015

Hodnocení nabídek

Datum 18.11.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

18.11.2015

Vítěz

HOPE ELEKTRO – Horák Pavel, Tolstého 7, 757 01 Valašské Meziříčí

Název zakázky: Hranice – Stavební úpravy terasy Domova seniorů (29)

Zveřejnění výzvy

Datum 8.10.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                            

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………90%

Lhůta  výstavby v kal. Dnech…… 10%

Otevírání obálek

Datum 27.10.2015

Hodnocení nabídek

Datum 11.11.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

24.11.2015

Vítěz

PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov

 

Název zakázky: Výběr dodavatele na Software Maintenance Kerio Connect (28)

Zveřejnění výzvy

Datum 18.11.2015 - 26.11.2015

 Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena - 100%

Otevírání obálek

Datum 25.11.2015

Hodnocení nabídek 

Datum 25.11.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 25.11.2015

Vítěz

C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno – Židenice, IČO 27675645

Název zakázky: Výběr dodavatele na maintenance diskového pole Storwize V7000 (27)

Zveřejnění výzvy

Datum 27.10.2015 - 19.11.2015

 Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena - 100%

Otevírání obálek

Datum 23.11.2015

Hodnocení nabídek 

Datum 23.11.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 23.11.2015

Vítěz

HiTES CE s.r.o., K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3, IČO 27567559

Název zakázky: Oprava komunikace Pod Hůrkou (26)
Zveřejnění výzvy Datum 2.7.2015 - 23.2.2015  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 22.7.2015
Hodnocení nabídek  Datum 30.7.2015 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 461/2015-RM 13 dne 25.8.2015
Vítěz PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice
Název zakázky: Rekonstrukce kotelny Domova seniorů - zpracování projekt. dokumentace (25)
Zveřejnění výzvy Datum 7.10.2015 - 3.11.2015  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 6.11.2015
Hodnocení nabídek  Datum 6.11.2015 a 23.11.2015 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 23.11.2015
Vítěz TZB TECHNIK s.r.o., Zahradní 301, 753 01 Hranice

Název zakázky: Jednotná kanalizace v místní části Hranice VII - Slavíč 
                       - tlakové vyčištění, kamerová  prohlídka  kanalizace  a  pasport  kanalizace“ (24)

Zveřejnění výzvy

Datum: 13.10.2015

Odkaz na výzvu –

zveřejněno na profilu zadavatele

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum  04.11.2015

Hodnocení nabídek

Datum  04.11.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum  04.11.2015

Vítěz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,

Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Název zakázky:  Hranice – Zhotovení a montáž kancelářského nábytku (23)                                     

Zveřejnění výzvy

Datum: 02.10.2015

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum 27.10.2015

Hodnocení nabídek

Datum 27.10.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

27.10.2015

Vítěz

NÁBYTEK NOEL s.r.o., Partutovice č. 146, 753 01 Hranice

 

Název zakázky: Hranice, Vzduchotechnika hudebního sálu č.p.118- Zámecká ulice (22)
Zveřejnění výzvy Datum 28.5.2015 - 22.6.2015  Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
a Doplnění výzvy 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%  
Otevírání obálek Datum 19.6.2015
Hodnocení nabídek  Datum 24.6.2015 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 407/2015 - RM 11 ze dne 30.6.2015
Vítěz INSTOP spol. s.r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

  

Název zakázky: Hranice – ZUŠ HRANICE, Školní náměstí – PD - fasáda (21)

Zveřejnění výzvy

Datum 7.7.2015

Odkaz na výzvu – zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 90%                 

Celková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD10%

Otevírání obálek

Datum 22.7.2015

Hodnocení nabídek

Datum 22.7.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

22.7.2015

Vítěz

MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek, ječmen studio

Šubova 33, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Název zakázky: Hranice, Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo (20)
Zveřejnění výzvy Datum 6.5.2015 - 14.5.2015  Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%  
Otevírání obálek Datum 13.5.2015
Hodnocení nabídek  Datum 15.5.2015 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 356/2015 - RM 10 ze dne 8.6.2015
Vítěz VT Hranice s.r.o., Teplická 258, 753 01 Hranice
Název zakázky: Rekonstrukce mostu přes trať ČD Hranice - Valašské Meziříčí (19)
Zveřejnění výzvy Datum 15.06.2015 - 30.06.2015 Odkaz na výzvu 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% 
Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 29.06.2015
Hodnocení nabídek  Datum 13.07.2015 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 439/2015 - RM 12 ze dne 21.07.2015
Vítěz PB SCOM s.r.o.,Pobočka Valašské Meziříčí, Sokolská 489, 757 01 Valašské Meziříčí
Název zakázky: Hranice, Oprava komunikace Sklený kopec (18)
Zveřejnění výzvy Datum 15.06.2015 - 10.07.2015 Odkaz na výzvu 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% ,
Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 09.07.2015
Hodnocení nabídek  Datum 13.07.2015 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 440/2015 - RM 12 ze dne 21.07.2015
Vítěz COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Název zakázky: Hranice - Přístřešek autobusová zastávka KUNZ (17)
Zveřejnění výzvy Datum 23.04.2015 - 12.05.2015 Odkaz na výzvu 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90%,
Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 13.05.2015
Hodnocení nabídek  Datum 13.05.2015 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 13.05.2015
Vítěz VOJKŮVKA s.r.o., 756 55 Dolní Bečva 336

Název zakázky: Hranice – Purgešova čp. 1399 – projektová dokumentace (16)                     

Zveřejnění výzvy

Datum  7.7.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH                              90%

Celková cena bez DPH za 1 hod. výkonu AD           10%

Otevírání obálek

Datum      22.7.2015

Hodnocení nabídek

Datum      22.7.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

 

Vítěz

Architektura a interiér Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí

Název zakázky: Hranice – Osvětlení hudebního sálu čp. 118 Zámecká ul. Hranice (15)          

Zveřejnění výzvy

Datum: 16.06.2015

Odkaz na výzvu (2. část dokumentu)

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum 07.07.2015

Hodnocení nabídek

Datum 22.07.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

22.07.2015

Vítěz

TECHARTSTAV s.r.o., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba

Název zakázky: Přezkoumání hospodaření města, účetní a daňové poradenství (14)

Zveřejnění výzvy

Datum  04.05.2015

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum 25.06.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek

Datum 25.06.2015

Rozhodnutí o vítězi

25.06.2015

Vítěz

O – CONSULT s.r.o.
Baarova 48/4
460 01  Liberec

Název zakázky: Oprava střechy objektu Smuteční obřadní síně Hranice (13)                  

Zveřejnění výzvy

Datum  3.4.2015

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum 6.5.2015

Zpráva o otevírání nabídek

Hodnocení nabídek

Datum 27.5.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení č. 394/2015 – RM 11 ze dne 30.6.2015

Vítěz

IZOTECH MORAVIA spol. s r.o.

Kožušany 162

783 75 Kožušany - Tážaly

Název zakázky: Hranice – Oprava chodníku v ul. Jurikova (12)

Zveřejnění výzvy

Datum 15.5.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                           

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………90%

Lhůta  výstavby v kal. Dnech…… 10%

Otevírání obálek

Datum 28.5.2015

Hodnocení nabídek

Datum 4.6.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

8.6.2015

Vítěz

Vojkůvka s.r.o., 756 55 Dolní Bečva 336

Název zakázky: Hranice – Hranice, ZUŠ  -oprava římsy (11)

Zveřejnění výzvy

Datum 20.4.2015

Odkaz na výzvu – zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH …………………………………….100%               

 

Otevírání obálek

Datum 13.05. 2015

Hodnocení nabídek

Datum 26.05. 2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

8.6. 2015

Vítěz

STAVBY – BALLER s.r.o, Spálov 30, 742 37

Název zakázky: Hranice – Rekonstrukce terasy mateřské školy Hromůvka čp. 1542 (10)

Zveřejnění výzvy

Datum 15.5.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………90%

Lhůta  výstavby v kal. dnech…… 10%

Otevírání obálek

Datum 28.5.2015

Hodnocení nabídek

Datum 3.6.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

8.6.2015

Vítěz

Mareš Ivo s.r.o., 28. října 124, 753 01 Hranice

Název zakázky: „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Hranic“ (09)

Zveřejnění výzvy

Datum: 20.01.2015

Odkaz na výzvu – viz profil zadavatele

Hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:
1 Soutěžní cena (Výše stočného v Kč/m3 bez nájemného) - 90%
2. Výše referenčních hodnot vybraných výkonových ukazatelů - 10%

Otevírání obálek

Datum 13.03.2015

Hodnocení nabídek

Datum 30.04.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení Rady města Hranic 308/2015 – RM 9 ze dne 11.05.2015

Vítěz

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21,
Přerov I – Město
750 02 Přerov
IČO 47674521

Název zakázky: Hranice – Dodávka drogistického zboží (08)

Zveřejnění výzvy

Datum: 31.03.2015

Odkaz na výzvu – specifikace zboží

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH

Otevírání obálek

Datum 17.04.2015

Hodnocení nabídek

Datum 23.04.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

23.04.2015

Vítěz

FROS ZPS s.r.o. Chráněná dílna invalidů, Těšínská 29,746 01 Opava        

Název zakázky Hranice – Dodávka kancelářských potřeb (07)

Zveřejnění výzvy

Datum: 27.01.2015

Odkaz na výzvu – specifikace zboží

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH

Otevírání obálek

Datum 17.04.2015

Hodnocení nabídek

Datum 17.04.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek         

Rozhodnutí o vítězi

17.04.2015

Vítěz

ASTRA kancelářské potřeby, Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná

Oprava garáží a hospodářského objektu zámku - Hranice (06)

Zveřejnění výzvy

Datum: 18.3.2015

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 100%

Hodnocení nabídek

Datum 10.4.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek           

Rozhodnutí o vítězi

10.4.2015

Vítěz

Heryán Reconstrukctions  s.r.o.

Valašská Bystřice 444

756 27 Valašská Bystřice

Název zakázky:  Hranice – Energetické úspory MŠ Struhlovsko (05)

Zveřejnění výzvy

Datum 17.2 2015

Odkaz na výzvu – zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH …………………………………….100%            

Otevírání obálek

Datum  17.3. 2015

Hodnocení nabídek

Datum 23.3.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

30. 3. 2015

Vítěz

Rostislav Trna, Hranická 137, 753 61 Hranice IV - Drahotuše

Název zakázky: Výstavba 6 parkovacích stání v ulici Pod Lipami v Hranicích (04)            

Zveřejnění výzvy

Datum 2. 3. 2015

 Odkaz na výzvu – zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH …….100%

Otevírání obálek

Datum  30. 3. 2015

Hodnocení nabídek

Datum 2. 4. 2015

 Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

2. 4. 2015

Vítěz

SISKO spol. s r.o. Přerov

Název zakázky: Partyzánská – oprava zakrytého úseku Bezejmenného potoka (03)      

Zveřejnění výzvy

Datum 8. 1. 2015

Odkaz na výzvu – zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH …………………………………….100%

Otevírání obálek

Datum  9. 2. 2015

Hodnocení nabídek

Datum 18. 2. 2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

9. 3. 2015

Vítěz

STAVBY – BALLER s.r.o, Spálov 30, 742 37

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1.etapa – projektová dokumentace (02)

Zveřejnění výzvy

Datum  5.2.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ………………………………100 %

Otevírání obálek

Datum 23.2.2015

Hodnocení nabídek

Datum 23.2.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

23.2.2015

Vítěz

PROJEKTIL spol.s r.o., Bělotínská cesta, Hranice

Internetový vzdělávací portál pro vzdělávání úředníků města Hranic (01)

Zveřejnění výzvy

Datum  22.01.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nejnižší cena bez DPH

Otevírání obálek

Datum  18.2.2015

Hodnocení nabídek

Datum  18.2.2015

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

18.2.2015

Vítěz

RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 15200 Praha 5,
371.900,- Kč bez DPH

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English