Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Výsledky veřejných zakázek / Výsledky veřejných zakázek - 2016


obsah:

Výsledky veřejných zakázek - 2016

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

Hranice – Inventarizace stromů, včetně návrhů ošetření a nových výsadeb (34)

Zveřejnění výzvy

Datum  20.7.2016 - 10.8.2016

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH…………………………………………………......90%

Autorský dozor stavby  …………………………….……….……………...….………..10%

Otevírání obálek

Datum 10.8.2016

Hodnocení nabídek 

Datum 17.8.2016

Zpráva o hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

usnesení 1067/2016 - RM 34 ze dne 30.8.2016

Vítěz

Krajinářská architektura, Ing. Daniel Matějka, Sportovní 174/1, 691 46 Ladná

Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí (33)

Zveřejnění výzvy

Datum 1.8.2016

Odkaz na výzvu, Doplnění 1 , Doplnění 2 

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum 7.9.2016

Hodnocení nabídek

Datum 9.9.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

18.10.2016

Vítěz

Sochaři s.r.o., Hodolanská 30, Olomouc

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo (32)
Zveřejnění výzvy Datum  13.4.2016 až 2.5.2016  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 28.4.2016
Hodnocení nabídek  Datum 4.5.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze 4.5.2016 
Vítěz VT Hranice s.r.o., Teplická 2158, 758 01 Hranice 

Hranice – doplnění splaškové kanalizace – projektová dokumentace (31)

Zveřejnění výzvy

Datum 15.11.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………90%

Cena za AD bez DPH …………………10%

Otevírání obálek

Datum 29.11.2016

Hodnocení nabídek

Datum 13.12.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

20.12.2016

Vítěz

MEDMES spol. s r.o., třída Čs. armády 2111, Hranice

Repase oken Staré radnice čp. 71 Masarykovo nám. Hranice (30)

Zveřejnění výzvy

Datum 20.9.2016

Odkaz na výzvu 

Lhůta pro podání nabídek

Datum 4.11.2016

 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 100%

Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Datum 22.12.2016

Výběrové řízení bylo zrušeno

Rozhodnutí o vítězi

-

Vítěz

-

„Jednotná kanalizace v místní části Hranice VII - Slavíč  - tlakové vyčištění, kamerová  prohlídka  kanalizace  a  pasport  kanalizace“ (29)

Zveřejnění výzvy

Datum: 24.10.2016

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ………………………………….……100 %

Otevírání obálek

Datum  28.11.2016

Hodnocení nabídek

Datum  30.11.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum  30.11.2016

Vítěz

BROCHIER s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, IČO 61246247

„Jednotná kanalizace v místní části Hranice VI - Valšovice  - oprava částí kanalizace a kanalizačních šachet dle kamerové prohlídky “ (28)

Zveřejnění výzvy

Datum: 19.10.2016

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ………………………………….……100 %

Otevírání obálek

Datum  28.11.2016

Hodnocení nabídek

Datum  30.11.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum  30.11.2016

Vítěz

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII – Žeravice,  IČO 46581367

„Hranice – Dopravní automobil“ číslo EDS 014D241006279 (27)

Zveřejnění výzvy

Datum  19.7.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

a)      celková nabídková cena bez DPH                     100%

Otevírání obálek

Datum      09.8.2016

Hodnocení nabídek

Datum      16.8.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 1064/2016-RM 34 ze dne 30.8.2016

Vítěz

ZHT Group, s.r.o. Hranice VII - Slavíč, 753 61 Hranice

Hranice – Severovýchodní obchvat – technickoekonomická studie a územní studie (26)

Zveřejnění výzvy

Datum  4.10.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

a) Celková nabídková cena včetně DPH                       100 %

Otevírání obálek

Datum      26.10.2016

Hodnocení nabídek

Datum      31.10.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 1241/2016 – RM 38 ze dne 1.11.2016

Vítěz

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Projektová dokumentace – „Hranice – kanalizace k odvodu povrchových vod – zahrádkářská kolonie u Bečvy“ (25)

Zveřejnění výzvy

Datum: 04.10.2016

Odkaz na výzvu – zveřejněno na profilu zadavatele

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ………………………………….……90 %

Cena za 1 hod. výkonu autorského dozoru  . . . . . . .  10 %

Otevírání obálek

Datum  02.11.2016

Hodnocení nabídek

Datum  02.11.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum  02.11.2016

Vítěz

Ing. Josef Kammermayer,  Nádražní 128, 664 51 Šlapanice u Brna, IČO 14633914

Přezkoumání hospodaření Hranic za období 2016-2018, účetní a metodické poradenství (24)

Zveřejnění výzvy

Datum  26.9.2016

Odkaz na výzvu  - zadávací dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena včetně DPH 100 %

Otevírání obálek

Datum      12.10.2016

Hodnocení nabídek

Datum      12.10.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum      12.10.2016

Vítěz

AUDIT TEAM s.r.o.,  Jeremenkova 1211/40b, 779 00  Olomouc - Hodolany

Stavební úpravy domu čp. 13 Lhotka Osadní výbor (23)

Zveřejnění výzvy

Datum:  30.9.2016

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 100%

Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Datum 26.10.2016

 

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva komise pro otevírání a hodnocení nabídek

Vítěz

EKOINVESTA spol. s r.o.  Tř. 1. máje 328, 753 01  Hranice

Kruhová křižovatka ul. Nádražní (22)
Zveřejnění výzvy Datum 9.9.2016 - 10.10.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci  
a doplňující informace č.1
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH ……………………………………......90%
Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru bez DPH …….………..10%
Otevírání obálek Datum 10.10.2016
Hodnocení nabídek  Datum 14.10.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesením 1172/2016 - RM37 ze dne 18.10.2016
Vítěz Projektil spol. s r. o., Bělotínská cesta, 753 01 Hranice
Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul.Pod Křivým - Havlíčkova (21)
Zveřejnění výzvy Datum 05.04.2016 - 25.04.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Celková cena za výkon 1 hodiny AD 10%
Otevírání obálek Datum 27.04.2016
Hodnocení nabídek  Datum 27.04.2016 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 27.04.2016
Vítěz PROJEKTIL spol. s r.o., Bělotínská 288, 753 01 Hranice
Rekonstrukce ubytovny JASLO - zhotovení projektové dokumentace (20)
Zveřejnění výzvy Datum 27.07.2016 - 17.08.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Cena za výkon 1 hodiny AD 10%
Otevírání obálek Datum 19.08.2016
Hodnocení nabídek  Datum 25.08.2016 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 1074/2016 - RM 34 ze dne 30.08.2016
Vítěz USCHEMER s.r.o., Wolkerova 36, 787 01 Šumperk
Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč (19)
Zveřejnění výzvy Datum 04.04.2016 - 25.04.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Cena za výkon 1 hodiny AD  10%
Otevírání obálek Datum 27.04.2016
Hodnocení nabídek  Datum 27.04.2016 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 913/2016 - RM 28 ze dne 10.05.2016
Vítěz Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Hranice - Revitalizace Cementářského sídliště - 1.část (18)
Zveřejnění výzvy Datum 17.06.2016 - 08.07.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 08.07.2016
Hodnocení nabídek  Datum 11.07.2016 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 1024/2016 - RM 33 ze dne 19.07.2016
Vítěz VOJKUVKA s.r.o., 756 55 Dolní Bečva 336
Hranice - Cementářské sídliště - propojovací schodiště (17)
Zveřejnění výzvy Datum 23.10.2015 - 09.11.2015 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 05.02.2016
Hodnocení nabídek  Datum 05.02.2016 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Datum 05.02.2016
Vítěz SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Víceúčelové hřiště - Velká u Hranic (16)
Zveřejnění výzvy Datum 29.7.2016 - 10.8.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH…………………………………………………......90%
Doba provádění stavby v kalendářních dnech……….……………...….………..10%
Otevírání obálek Datum 10.8.2016
Hodnocení nabídek  Datum 10.8.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi usnesení 1077/2016 - RM 34 ze dne 30.8.2016
Vítěz Sport cité +s.r.o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Oprava fasády a klempířských prvků výpravní budovy autobusového nádraží, Hranice (15) 

Zveřejnění výzvy

Datum: 23.8.2016

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 100%

Otevírání a hodnocení nabídek

Datum 1.9.2016

Zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek    

Rozhodnutí o vítězi

1.9.2016

Vítěz

Rostislav Trna, IRET

Slavíč – cyklostezka I.etapa (14)

Zveřejnění výzvy

Datum 12.5.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci                                              

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum 3.6.2016

Hodnocení nabídek

Datum 8.6.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

14.6.2016

Vítěz

SILINICE CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Krnov

Středolesí - víceúčelové sportovní hřiště (13)

Zveřejnění výzvy

Datum 6.6.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci                                              

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………90%

Doba provádění prací..…………….10%

Otevírání obálek

Datum 27.6.2016

Hodnocení nabídek

Datum 11.7.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

19.7.2016

Vítěz

Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice

Hranice – regenerace panelového sídliště Nová 2.etapa – projektová dokumentace (12)            

Zveřejnění výzvy

Datum 21.3.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………90%

Cena za výkon AD …………………….10%

Otevírání obálek

Datum 15.4.2016

Hodnocení nabídek

Datum 15.4.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

19.4.2016

Vítěz

NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín

Oprava fasády a klempířských prvků výpravní budovy autobusového nádraží  (11)

Zveřejnění výzvy

Datum: 4.8.2016

Odkaz na výzvu – informace na místě samém a u kontaktní osoby

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 100%

Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Datum 19.8.2016

Výběrové řízení bylo zrušeno 

Rozhodnutí o vítězi

-

Vítěz

-

Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce v ulicích Hřbitovní, Tř. ČSA, Sklený kopec
(od restaurace Hubert ke Skalní ulici), Tř. G. Svobody (10)
Zveřejnění výzvy Datum 22.7.2016 - 5.8.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH ……………………………......90%
Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru bez DPH ………..10%
Otevírání obálek Datum 5.8.2016
Hodnocení nabídek  Datum 5.8.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Komise pro posouzení a hodnocení obálek
Vítěz Nell Projekt s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
Protipožární systém Domova seniorů (09)
Zveřejnění výzvy Datum 3.5.2016 - 31.5.2016  Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%  
Otevírání obálek Datum   31.5.2016
Hodnocení nabídek  Datum     7.6.2016  Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 991/2016 - RM 31 ze dne 14.6.2016
Vítěz ALCAM PROFI s.r.o., Sadová 624, 738 01 Frýdek Místek

Hranice – park posilovacích prvků v Sadech Čs. legií (08)

Zveřejnění výzvy

Datum: 4.3.2016

Odkaz na výzvu – zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ……………………………………...90%

Doba provádění stavebních prací v kalendářních dnech………10%

Otevírání obálek

Datum 4.4.2016

Hodnocení nabídek

Datum 4.4.2016

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

22.7.2015

Vítěz

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Kuchnova 183/4, 718 00 Ostrava - Kunčičky

Lokalita Pod Křivým - rekonstrukce ulice Havlíčkova a ulice Pod Křivým (07) 
Zveřejnění výzvy Datum 13.5.2016 - 8.6.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH ………….90%
Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru bez DPH …..10%
Otevírání obálek Datum 8.6.2016
Hodnocení nabídek  Datum 10.6.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesením 1009/2016 RM 31 ze dne 14.6.2016
Vítěz NELL PEOJEKT s.r.o. Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
Rekonstrukce ulice Zborovská (06)
Zveřejnění výzvy Datum 13.5.2016 - 30.5.2016 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH ......90%
Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru bez DPH …..10%
Otevírání obálek Datum 30.5.2016
Hodnocení nabídek  Datum 2.6.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesením 994/2016 RM 13 ze dne 14.6.2016
Vítěz Centroprojekt group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Lokalita Pod Křivým - spojení ulic Havlíčkova a Pod Bílým kamenem (05)
Zveřejnění výzvy Datum 19.5.2016 - 2.6.2016 Odkaz na výzvudoplnění 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH …………………………………………………......90% Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru bez DPH ……………………….………..10%
Otevírání obálek Datum 2.6.2016
Hodnocení nabídek  Datum 2.6.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Komise pro posouzení a hodnocení obálek
Vítěz Dopravní projektování spol. s r. o., Křižkovského 5, 772 00 Olomouc
Hranice, Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo (04)
Zveřejnění výzvy Datum 13.4.2016 - 2.5.2016  Odkaz na výzvudoplnění výzvy
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH 100 %  
Otevírání obálek Datum 28.4.2016
Hodnocení nabídek  Datum 4.5.2016 Zpráva o posouzení a hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 911/2016 - RM 28 ze dne 10.5..2016
Vítěz VT Hranice s.r.o., Teplická 2158, 753 01 Hranice 

Úprava návsi ve Velké u Hranic (03)

Zveřejnění výzvy

Datum:  23.3.2016

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum 27.4.2016

Hodnocení nabídek

Datum 27.4.2016

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

27.4.2016

Vítěz

STAVBY-BALLER s.r.o. Spálov 30, 742 37

Externí zajištění činnosti městského architekta (02)

Zveřejnění výzvy

Datum  18.3.2016

Odkaz na výzvu –zad. dokumentaci

Hodnotící kritéria

Okruhy pro posuzování žadatelů o pozici městského architekta:

1.     Znalost předpisů souvisejících s činností městského architekta

(územně-plánovací a správní postupy s důrazem na stavební zákon

2.     Doporučení pro architektonický a územně plánovací rozvoj měst ve velikosti Hranic,
případně konkrétně na naše město.         

3.    Komunikativnost, schopnost dosažení shody.                        

4.     Zkušenosti z vlastních realizací      

 Okruhy budou hodnoceny bodovým systémem od 1 do 10 bodů.
Vítězným uchazečem je ten, který obdrží největší počet bodů.    

Otevírání obálek

Datum      7.4.2016

Hodnocení nabídek

Datum      13.4.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 900/2016-RM 27 ze dne 19.4.2016

Vítěz

Ing. arch. Marek Kuchta

Nákup elektrocentrály pro nouzové zásobování vybraných pracovišť MěÚ Hranice (01)

Zveřejnění výzvy

Datum  21.12.2015

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nejnižší cena bez DPH

Otevírání obálek

Datum  9.2.2016

Hodnocení nabídek

Datum  9.2.2016

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

9.2.2016

Vítěz

IRIUM s.r.o., Naskové 1189, 150 00 Praha 5, IČO:61506010

201.500,- Kč bez DPH

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English