Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Výsledky veřejných zakázek / Výsledky veřejných zakázek - 2017


obsah:

Výsledky veřejných zakázek - 2017

Profil zadavatele : http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=8d3c4c78-d1d6-4e76-a258-96839fe6f264

 

Nákup kompostérů Hranice (17)
Zveřejnění výzvy Datum 30.08.2017 - 14.09.2017 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100% 
Otevírání obálek Datum 14.09.2017
Hodnocení nabídek  Datum 20.09.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení č.1851/2017 - RM 60 ze dne 3.10.2017
Vítěz J.A.D. TOOLS s.r.o., Uničovská 1324/21, 784 01 Litovel

 

Repase osobního výtahu v budově Staré radnice Masarykovo nám. 71 (16)

Zveřejnění výzvy

Datum:  14.7.2017

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena s DPH – 100%

Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Datum 1.9.2017 a 27.9.2017

 

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Vítěz

Schindler CZ, a.s. Železniční 548/4B,  779 00   Olomouc

 

 MěÚ Hranice – výměna střešních oken čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice, zámek (15)

Zveřejnění výzvy

Datum: 25.08.2017

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH: 617.503,-

Otevírání obálek

Datum 18.09.2017

Hodnocení nabídek

Datum 18.09.2017

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

19.09.2017

Vítěz

IZOTECH MORAVIA, spol. s.r.o.

Kožušany 162, 783 75 Kožušany - Tážaly

 

Regenerace povrchu + výměna části koberce na víceúčelovém sportovním hřišti Kpt. Jaroše (14)

Zveřejnění výzvy

Datum 6. – 20. 9. 2017

 Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH  100%

Otevírání obálek

Datum 26. 9. 2017

Hodnocení nabídek 

Datum 26. 9. 2017

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 26. 9. 2017

Vítěz

Gold Return, s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 000 Praha 5

Rekonstrukce povrchu víceúčelového sportovního hřiště DDM Hranice (13) 

Zveřejnění výzvy

Datum 17.7. – 8.8.2017

 Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH  100%

Otevírání obálek

Datum 22.8.2017

Hodnocení nabídek 

Datum 22.8.2017

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 22.8.2017

Vítěz

STAVO SPORTT s.r.o., Přehradní 233, 763 16, Fryšták – Dolní Ves

 

Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo (12)
Zveřejnění výzvy Datum 13.06.2017 - 07.07.2017 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 11.07.2017
Hodnocení nabídek  Datum 14.07.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení č.1729/2017 - RM 56 ze dne 25.07.2017
Vítěz MERAT s.r.o.,  Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka (11)
Zveřejnění výzvy 31.07.2017 - 21.08.2017 Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 18.08.2017
Hodnocení nabídek  Datum 21.08.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení č.1766/2017 - RM 57 ze dne 22.08.2017
Vítěz PKD PROJEKT s.r.o., Nádražní 878, 753 01 Hranice

Externí zajištění činnosti městského architekta (10)

Zveřejnění výzvy

Datum  13.06.2017

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Výběrové řízení bude probíhat ve 2 kolech.

První kolo zahrnuje zaslání přihlášek do výběrového řízení do 11. 7. 2017. Následně budou uchazeči, kteří splnili podmínky výběrového řízení pozváni k účasti ve druhém kole. Předpokládaný termín druhého kola je 13. 7. 2017 a je tedy vhodné si tento termín rezervovat. Uchazeč, který postoupí do 2. kola, předloží seznam kvalitních příkladů z architektonické, urbanistické a územně plánovací praxe, které by mohly být námětem pro město Hranice. Dále budou uchazeči kladeny otázky z oblasti urbanismu, architektury obecně, otázky z konkrétních lokalit města a otázky týkající se znalosti předpisů souvisejících s výkonem činnosti architekta města.

Okruhy pro posuzování žadatelů o pozici městského architekta:

1.     Znalost předpisů souvisejících s činností městského architekta

(územně-plánovací a správní postupy s důrazem na stavební zákon

2.     Doporučení pro architektonický a územně plánovací rozvoj měst ve velikosti Hranic, případně konkrétně na naše město.                                                                         

3.     Komunikativnost, schopnost dosažení shody.                                              

4.     Zkušenosti z vlastních realizací. 

       Okruhy budou hodnoceny bodovým systémem od 1 do 10 bodů. Vítězným uchazečem je ten, který obdrží největší počet bodů.    

Otevírání obálek

Datum      11.07.2017

Hodnocení nabídek

Datum      13.07.2017

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 1724/2017 – RM 56 ze dne 25.7.2017

Vítěz

Ing. arch. Marek Wajsar

Název zakázky - „Hranice – rybník Skřidlák – odstranění stávajícího výpustného zařízení požeráku – výstavba nového monolitického výpustného zařízení požeráku“ (09)

Zveřejnění výzvy

Datum: 29.05.2017

Odkaz na výzvu – zveřejněno na profilu zadavatele

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ………………………………….……100 %

Otevírání obálek

Datum  23.06.2017

Hodnocení nabídek

Datum  23.06.2017

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Datum  23.06.2017

Vítěz

STAVBY – BALLER s.r.o., Spálov 30, 742 37  Spálov

Vzduchotechnika kuchyně domova seniorů-zpracování projektové dokumentace (08)
Zveřejnění výzvy Datum 7.3.2017 - 30.3.2017   Odkaz na výzvu 
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 5.4.2017
Hodnocení nabídek  Datum 12.4.2017 a 19.5.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a
druhé jednání komise 
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 12.4 a 19.5.2017
Vítěz KLIMATIS Zlín, spol.s.r.o., Louky 400, 763 02 Zlín 
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Šromotovo-3.etapa (07)
Zveřejnění výzvy Datum 18.4.2017 - 3.5.2017  Odkaz na výzvu a dodatek
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 3.5.2017
Hodnocení nabídek  Datum 9.5.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 9.5.2017
Vítěz Vodo-topo instalace s.r.o.Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov
Klimatizace 2.NP MěÚ - Zámecká ulice č.118 (06)
Zveřejnění výzvy Datum 87.12.2016 - 10.1.2017  Odkaz na výzvu
Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  100%
Otevírání obálek Datum 10.1.2017
Hodnocení nabídek  Datum 12.1.2017 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí o vítězi Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 12.1.2017
Vítěz PKD Projekt, s.r.o., Nádražní 878, 753 01 Hranice

Hranice – Dodávka osobního automobilu pro MěÚ Hranice (05)

Zveřejnění výzvy

Datum: 06.04.2017

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH  - 495.000,-

Otevírání obálek

Datum 28.04.2017

Hodnocení nabídek

Datum 28.04.2017

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek                                   

Rozhodnutí o vítězi

02.05.2017

Vítěz

PP Autocentrum s.r.o., tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Hranice – Dodávka drogistického spotřebního materiálu (04)

Zveřejnění výzvy

Datum: 16.03.2017

Odkaz na výzvu a příloha - specifikace zboží

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH

Otevírání obálek

Datum 10.04.2017

Hodnocení nabídek

Datum 10.04.2017

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek                                   

Rozhodnutí o vítězi

10.04.2017

Vítěz

FROS ZPS s.r.o., Těšínská 29,746 01 Opava

Hranice - Lokalita Pod Křivým - Komunikace mezi ul.Pod Křivým - Havlíčkova  - 1.etapa (03)
Zveřejnění výzvy Datum 20.01.2017 - 23.02.2017

Odkaz na výzvu zadávací dokumentaci

Doplnění výzvy č. 1 

Doplnění výzvy č. 2

Hodnotící kritéria Celková nabídnutá cena bez DPH  90% , Doba plnění v kalendářních dnech 10%
Otevírání obálek Datum 23.02.2017
Hodnocení nabídek  Datum 01.03.2017 Protokol o hodnocení
Rozhodnutí o vítězi Usnesení 1445/2017 - RM 45 ze dne 07.03.2017
Vítěz DEMSTAV group s.r.o., Tř.1.máje 243, 753 01 Hranice

Hranice – Dodávka kancelářského spotřebního materiálu (02)

Zveřejnění výzvy

Datum: 21.02.2017

Odkaz na výzvu – specifikace zboží

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH    

Otevírání obálek

Datum 14.03.2017

Hodnocení nabídek

Datum 14.03.2017

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek                                   

Rozhodnutí o vítězi

14.03.2017

Vítěz

EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice

Území studie veřejného prostranství ve správním obvodu obce  s rozšířenou působností Hranice

obsahující části A,B,C a D (01)

Zveřejnění výzvy

 

Datum 4.1.2017

Odkaz na výzvu–zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

 Nabídková cena bez DPH - 100%

Otevírání obálek

Datum  23.1.2017

Hodnocení nabídek

Datum  30.1.2017

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

 

Vítěz části „A“

Ing.arch. Eva Tempírová, IČ 435 888 24, Profesora Fuky 8, 779 00 Olomouc

Vítěz části „B“

Ing.arch. Eva Tempírová,  IČ 435 888 24, Profesora Fuky 8, 779 00 Olomouc

Vítěz části „C“

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,  IČ 00562963, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava 8

Vítěz části „D“

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,  IČ 00562963, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava 8

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English