Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Výsledky veřejných zakázek / Výsledky veřejných zakázek - 2012


obsah:

Výsledky veřejných zakázek - 2012

 

Název zakázky Hranice – Oprava schodiště v Máchově ulici  (33)                                                   

Zveřejnění výzvy

Datum 18.10.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum 5.11.2012

Hodnocení nabídek

Datum 12.11.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

20.11.2012

Vítěz

SISKO  spol.s.r.o.Velká Dlážka 527/8, Přerov

Modernizace Domova seniorů Hranice - PD (32)

Zveřejnění výzvy

 

Datum  26.9.2012 – 10.10.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

a upřesnění výzvy

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100 %

 

Otevírání obálek

Datum     10.10.2012

Hodnocení nabídek

Datum     11.10.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Akce do 500 tis. Kč – protokol o hodnocení

Vítěz

BP projekt, s. r. o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí                          

Oprava střechy dvorního traktu budovy čp. 48 Náměstí Osvobození, Hranice IV - Drahotuše (31)

Zveřejnění výzvy

Datum: 12.9.2012

Odkaz na výzvu – specifikace v předmětu zakázky,
na místě samém
 
a u kontaktní osoby

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 90%

Poskytnutí záruky – 10%

Otevírání obálek

Datum 23.8.2012

Hodnocení nabídek

Datum 17.10.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

17.10.2012

Vítěz

BAHROS s.r.o. Loučská 587/26, 751 31  Lipník nad Bečvou

Název zakázky      Projektová dokumentace „Revitalizace rybníku Kuchyňka“ (30)                          

Zveřejnění výzvy

Datum: 02.10.2012

Odkaz na výzvu – zad. dokumentace
Doplnění 1
Doplnění 2

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH                   100 % 

Otevírání obálek

Datum 31.10.2012 

Hodnocení nabídek

Datum 6.11.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Vítěz

KOINVEST, s.r.o.
Demlova 1011
674 01 Třebíč
IČ 225 89 679

Název zakázky: Klimatizace smuteční obřadní síně  čp. 751 Hřbitovní ul. Hranice (29)                   

Zveřejnění výzvy

Datum: 18.7.2012

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 90%

Poskytnutí záruky na provedení díla – 5%

Poskytnutí záruky na komponenty– 5%

Otevírání obálek

Datum 23.8.2012

Hodnocení nabídek

Datum 23.8.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

23.8.2012

Vítěz

TD metal s.r.o. Werichova 1, 779 00  Olomouc

Název zakázky: Snížení stropu smuteční obřadní síně čp. 751 Hřbitovní ul. Hranice (28)                

Zveřejnění výzvy

Datum: 23.7.2012

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 85%

Délka realizace – 10%

Poskytnutí záruky – 5%

Otevírání obálek

Datum 23.8.2012

Hodnocení nabídek

Datum 23.8.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

23.8.2012

Vítěz

EKOINVESTA s.r.o. Tř. 1. máje 328,753 01  Hranice

Název zakázky Hranice – Dodávka papírenského zboží (27)                                                              

Zveřejnění výzvy

Datum: 17.5.2012

Odkaz na výzvu – specifikace zboží   

Hodnotící kritéria

Celková cena včetně DPH

Otevírání obálek

Datum 17.7.2012

Hodnocení nabídek

Datum 17.7.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

17.7.2012

Vítěz

ASTRA kancelářské potřeby, Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná

Název zakázky      Úvěr na přefinancování dotací (26)

Zveřejnění výzvy

Datum: 22.06.2012

Odkaz na výzvu – zad. dokumentace                                        

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH                   100 %

Otevírání obálek

Datum 30.07.2012

Hodnocení nabídek

Datum 15.08.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení č. 1133/2012 – RM 37 ze dne 21.08.2012

Vítěz

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 33/150
150 57  Praha 5
IČ 00001350

Název zakázky Hranice – Výměna klimatizace čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice - zámek (25)           

Zveřejnění výzvy

Datum: 9.8.2012

Odkaz na výzvu – zad. dokumentace

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH                   100 % 

Otevírání obálek

Datum 3.9.2012

Hodnocení nabídek

Datum 3.9.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení č. 1206/2012 – RM 38 ze dne 11.9.2012

Vítěz

TD metal s.r.o. , Werichova 1, 779 00 Olomouc

Cyklostezka Bečva III. etapa – projektová dokumentace (24)

Zveřejnění výzvy

 

Datum  3.9.2012 – 13.9.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum      17.9.2012

Hodnocení nabídek

Datum     17.9.2012

Protokol o hodnocení                                                    

Rozhodnutí o vítězi

17.9.2012

Vítěz

DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 4

Název zakázky: Pasportizace zeleně v Hranicích a místních částech (23)  

Zveřejnění výzvy

16.7.2012

Příloha č.1 Výzva k podání nabídky a doplnění výzvy                              

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH……….100%

            

Otevírání obálek

15.8.2012

Hodnocení nabídek

5.9.2012

Příloha č.2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí komise dle směrnice QS 74-01

Vítěz

Ing. Pavel Šimek – Florart, cena za 1ha 2.700,- Kč, včetně DPH

Protipovodňová opatření na Bečvě – dokumentace pro územní řízení (DUR) (22)

Zveřejnění výzvy

 

Datum  22.6.2012-13.7.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                               

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum      16.7.2012

Hodnocení nabídek

Datum     6.8.2012,20.8.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

21.8.2012

Vítěz

AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Název zakázky: Výstavba autobusové zastávky v Hranicích  (21)

Zveřejnění výzvy

Datum       8.8.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                             

Hodnotící kritéria

Cena zakázky včetně DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum  24.8.2012

Hodnocení nabídek

Datum 28.8.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

 28.8.2012

Vítěz

VaK STAV, Dušan Kleiber, Drahotuše                                  130 354,-

Název zakázky: Propojovací chodník z ulice Zborovské (20)                      

Zveřejnění výzvy

Datum       8.8.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                              

Hodnotící kritéria

Cena zakázky včetně DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum  24.8.2012

Hodnocení nabídek

Datum 28.8.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

 28.8.2012

Vítěz

SISKO s.r.o.    Přerov                                   236 859,60

Název zakázky: Čisté ovzduší pro Moravskou bránu – udržitelnost projektu (19)

Zveřejnění výzvy

8.6.2012

Příloha č.1 Výzva k podání nabídky

 

Hodnotící kritéria

  1. Celková nabídnutá cena včetně DPH        - 100%

Otevírání obálek

16.7.2012

Hodnocení nabídek

14.8.2012

Příloha č. 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rada města Hranic rozhodla dne 21.8.2012 usnesení č. 1134/2012 – RM 37 ze dne 21.8.2012

Vítěz

ENVItech Bohemia a.r.o.

Cena vč. DPH 282 908,40Kč

Rámcová smlouva o provádění zadavatelské činnosti (18)

Zveřejnění výzvy

 

Datum  28.3.2012 – 23.4.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci              
příloha 1
příloha 2

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum      27.4.2012

Hodnocení nabídek

Datum     14.5.2012, 13.6.2012, 19.6.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

10.7.2012

Vítěz

OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha

Oprava střechy hasičské zbrojnice Hranice IV – Drahotuše, Nádražní II čp. 400 (17)                           

Zveřejnění výzvy

 

Datum  23.4.2012 –21.5.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         90%

 Poskytnutí záruky                                    10%

Otevírání obálek

Datum      28.6.2012

Hodnocení nabídek

Datum     28.6.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

28.6.2012

Vítěz

Stavitelství Střechy s.r.o.,  Alešova 1169, 753 01 Hranice

Název zakázky: Oprava střechy Dům dětí a mládeže (16)

Zveřejnění výzvy

15.5.2012

Výzva k podání nabídky

Hodnotící kritéria

  1. Celková nabídnutá cena bez DPH 70 %                                                                       
  2. Doba provedení 20 %
  3. záruka 10 %       

Otevírání obálek

31.5. 2012

Hodnocení nabídek

20.6.2012

 

Rozhodnutí o vítězi

20.6.2012 .

Protokol o hodnocení nabídek

Vítěz

BAHROS s.r.o. Lipník nad Bečvou

Název zakázky: Čisté ovzduší pro Moravskou bránu – udržitelnost projektu (15)

Zveřejnění výzvy

9.5.2012

Příloha č.1 Výzva k podání nabídky

Příloha č. 2 Doplňující informace k výzvě   

Hodnotící kritéria

  1. Celková nabídnutá cena včetně DPH        - 100%

            

Otevírání obálek

7.6.2012

Hodnocení nabídek

-

-

Rozhodnutí o vítězi

Komise pro otevírání obálek výběrové řízení dne 7.6.2012 zrušila.

Příloha č.3 Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Vítěz

Výběrové řízení bylo zrušeno

Název zakázky Hranice – Domov seniorů v Hranicích (14)

Zveřejnění výzvy

Datum3.2.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci –
vyvěšeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 7202010007144

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH ….. váha dílčího kriteria 90%

Doba stavebních prací …………………..   váha dílčího kriteria 10%

Otevírání obálek

Datum 9.3.2012

Hodnocení nabídek

Datum 16.3.2012, 4.4.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

17.4.2012

Vítěz

TTEPLOTECHNA OSTRAVA, a.s. – vedoucí sdružení, Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava

Výstavba dětského dopravního hřiště v Hranicích (13)

Zveřejnění výzvy

 

Datum  23.3.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci            
příloha 1
příloha 2

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100%

Otevírání obálek

Datum      18.4.2012

Hodnocení nabídek

Datum     23.4.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

09.05.2012

Vítěz

BESKYDGROUP s.r.o., Na  Poříčí 2050,  738 01 Frýdek- Místek

Název zakázky Hranice – Oprava Pivovarských schodů (12)

Zveřejnění výzvy

Datum23.3.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum 11.4.2012

Hodnocení nabídek

Datum 12.4.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

17.4.2012

Vítěz

BS Vsetín s.r.o. 4.května 870  Vsetín

Elektronický hlasovací systém pro zasedání zastupitelstva (11)

Zveřejnění výzvy

Datum:

19.4.2012

Odkaz na výzvu:

Zveřejnění od 19.4.2012

do 15.5.2012

č. 320/12

Hodnotící kritéria

Nabídková cena včetně DPH – 95%

Záruka – 5%

Otevírání obálek

Datum 21.5.2012

Hodnocení nabídek

Datum 21.5.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek      

Rozhodnutí o vítězi

21.5.2012

Vítěz

Ministr, Ladislav Ministr, Pernerova 444, 530 02 Pardubice

Hranice – Biologicky rozložitelný odpad – dodání kontejnerů a kompostérů (10)

Zveřejnění výzvy

Datum21.3.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum 11.4.2012

Hodnocení nabídek

Datum 12.4.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

17.4.2012

Vítěz

KAČARAS MICHALIS, u Norkárny 134, Česká Ves

Oprava místních komunikací ve Slavíči (09)

Zveřejnění výzvy

Datum       17.4.2012

Odkaz na výzvu                                         

Hodnotící kritéria

Cena zakázky včetně DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum  7.5.2012

Hodnocení nabídek

Datum 14.5.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

 14.5.2012

Vítěz

STRABAG a.s.  Na Bělidle 21, Praha       404 824,-

Zakázka:   Externí zpracování mzdového účetnictví včetně souvisejících úkonů (08)

Schválení výzvy a vyhlášení výběrového řízení

Rada města Hranic, usn. č.  905/2012 – RM 29 ze dne 13.03.2012

Zveřejnění výzvy

Datum 27.03.2012

Výzva k podání nabídky

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena vč. DPH, tj. součet položek celkové nabídkové ceny vč. DPH,  
s přihlédnutím k početním kriteriím uvedeným v bodu ad 4) zadávacích podmínek

Otevírání obálek

17.04.2012

Hodnocení nabídek

25.04.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rada města Hranice, usn.č. 979/2012 – RM 32, ze dne 09.05.2012

Vítěz

Andrea Hynčicová, Jižní 1968, Hranice, 753 01

 

„Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva
ORP Hranice“ (07)

ČÁST1– „Povodňové plány obcí a digitální povodňový plán“

ČÁST 2 – „Varovný a informační systém obyvatelstva Vis. Ob.“

Zveřejnění výzvy

 

Datum  08.12.2011

Zadávací  dokumentace

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100%

Otevírání obálek

Datum      06.02.2012

Hodnocení nabídek

Datum      09.03.2012

Zpráva o hodnocení  - 1. část
Zpráva o hodnocení  - 2. část
Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

                  17.04.2012

Vítěz

I. část projektuSdružení  VRV  +  HV,  Nábřeží 4/90,  150 56  Praha 5,  IČ 47116901.

II. část projektu - společnost  Colsys s.r.o.,  Buštěhradská 109, 272 03  Kladno,  IČ 14799634.   

Hranice – Oprava fasády ZŠ Drahotuše – 1.etapa (06)

Zveřejnění výzvy

Datum  21.3.2012-4.4.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                                    

doplněk

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100

Otevírání obálek

Datum     6.4.2012

Hodnocení nabídek

Datum     11.4.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 950/2012 ze dne 17.4.2012

Vítěz

NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088, 741 11 Nový Jičín                                                      

Výstavba hasičské zbrojnice SDH-Zpracování projektové dokumentace (05)

Zveřejnění výzvy

 

Datum  16.2.2012 – 12.3.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci. Doplněk 1Doplněk 2              

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH         100%

 

Otevírání obálek

Datum      26.3.2012

Hodnocení nabídek

Datum     26.3.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

26.3.2012

Vítěz

Ing. Dalibor Ředina, Třída 1. máje 1260, 753 01 Hranice

Hranice – Sportovní víceúčelové hřiště Jaslo, ulice Nová (04)

Zveřejnění výzvy

 

8.12.2011 – 4.1.2012

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                                             

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně  DPH ……… 90%

Lhůta výstavby (uvedená v kal. dnech) ….. 10 %

 

Otevírání obálek

Datum      9.1.2012

Hodnocení nabídek

Datum     11.1.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

28.2.2012

Vítěz

Stanix Projekt s.r.o., Kotěrova  893, 760 01 Zlín

Oprava cyklostezky Bečva II. v místě sesuvu (03)

Zveřejnění výzvy

Datum       19.12.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                                            

Hodnotící kritéria

Cena zakázky včetně DPH          90%

 Termín – doba výstavby            10 %

Otevírání obálek

Datum  30.1.2012

Hodnocení nabídek

Datum 6.2.2012

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

 14.2.2012

Vítěz

HORSTAV Olomouc s.r.o.              593 883,-/15   = 96,94 bodů                                             

Název zakázky: Výměna kotlů ZUŠ Hranice (02)                     

Zveřejnění výzvy

24.11.2011

Příloha č.1 Výzva k podání nabídky

Hodnotící kritéria

a. Celková nabídnutá cena bez DPH 70 %

b. záruční  podmínky                      10 %

c. délka provedení                         20 %    

Otevírání obálek

24.1.2012

Hodnocení nabídek

30.1.2012

Příloha č.2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek                                                 

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí komise dle směrnice QS 74-01

Vítěz

VT Hranice, s.r.o.

Cena  bez  DPH:   218 500,- Kč

Název zakázky   -  ,, Hranice - Rybáře - Protipovodňové opatření na p.č. 466/7 u Lávky ”,  II. Etapa, (01)              

Zveřejnění výzvy

Datum       30.10.2011

Odkaz na výzvu 

Hodnotící kritéria

Cena zakázky bez DPH          90 %

Doba provádění prací           10 %

Otevírání obálek

Datum            13.12.2011

Hodnocení nabídek

Datum            04.01.2012

Protokol o hodnocení   

Rozhodnutí o vítězi

Datum            16.01.2012

Vítěz

Název firmy :  PB SCOM  s.r.o.,  B. Němcové 685,  753 01 Hranice,

Cena  bez  DPH  :      271.857,- Kč

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English