Cesta: Veřej. zakázky, dotace, smlouvy / Výsledky veřejných zakázek / Výsledky veřejných zakázek - 2011


obsah:

Výsledky veřejných zakázek - 2011

 

Rekonstrukc komunikace Studentská - Hviezdoslavova

Zveřejnění výzvy

 

Datum  : 01.07.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentace uveřejněna v IS VZ US
pod evidenčním číslem 60061463

Hodnotící kritéria

Celková nabídková cena bez DPH         90%

Doba stavebních prací                             10%

 

Otevírání obálek

Datum      26.7.2011

Hodnocení nabídek

Datum     08.08.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

30.08.2011

Vítěz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Název zakázky: Regenerace panelového sídliště Nová (37)

Zveřejnění výzvy

Datum: 5.10.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH …………100%

Otevírání obálek

Datum 24.10.2011

Hodnocení nabídek

Datum 24.10.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

24.10.2011

Vítěz

Ing. arch.Radmila Vraníková, Smetanova 1225, Kroměříž

Název zakázky Výběr dodavatele na 45 kusů PC (36)

Zveřejnění výzvy

Datum 27.10.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celkoví cena zakázky s DPH - 100%

 

Otevírání obálek

21.11.2011

Hodnocení nabídek

21.11.2011

Protokol o hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí komise dle směrnice QS 74-01

Vítěz

Brain Computers s.r.o., 502.200,- Kč,včetně DPH                                             

Rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích (35)

Zveřejnění výzvy

Datum: 4.7.2011

 Zadáv. dokumentace vyvěšena na  IS VZ US. K nahédnutí
  i na odboru správy majetku                         

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH – 100%

Otevírání obálek

Datum     17.8.2011 v 10.45 hod

Hodnocení nabídek

Datum 25. 8.2011

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

30. 8. 2011 -Usnesení RM č.508/2011-RM 17 ze dne 30.8.2011                                  

Vítěz

Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Název zakázky Plynofikace budovy osadního výboru čp. 28 Valšovice (34)                                  

Zveřejnění výzvy

Datum: 4.10.2011

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH – 90%

Poskytnutí záruky – 10%

Otevírání obálek

Datum 8.11.2011

Hodnocení nabídek

Datum 8.11.2011

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

8.11.2011

Vítěz

EKOINVESTA s.r.o. Tř. 1. máje 328,753 01  Hranice

Výroba televizního zpravodajství (33)

Zveřejnění výzvy

Datum 31.8.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                          

Hodnotící kritéria

cena konečná   70%
lokální flexibilita 20%
organizační zabezpečení výroby zpravodajství 10%

Otevírání obálek

Datum 21.9.2011

Hodnocení nabídek

Datum 29.9.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

4. 10. 2011

Vítěz

 Vlastimil Mach

 

Výstavba chodníku Drahotuše (32)

Zveřejnění výzvy

Datum 30.8.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                          

Hodnotící kritéria

Např. cena zakázky včetně DPH 95%

Termín, platební podmínky á 5 %, úplnost

Otevírání obálek

Datum 26.9.2011

Hodnocení nabídek

Datum 27.9.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

27.9.2011

Vítěz

Dušan Kleiber VaK STAV 234 251,20

 

Oprava komunikace na Cementářském sídlišti na p.č. 1339/9 (31)

Zveřejnění výzvy

 

2.8.2011 – 22.8.2011

Odkaz na výzvu –zadávací dokumentaci                            

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%

Lhůta výstavby (uvedená v kalendářních dnech) ..... 10%

Otevírání obálek

Datum 22.8.2011

Hodnocení nabídek

Datum 22.8.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

30.8.2011

Vítěz

Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.

 

Cyklostezka Slavíč – I. etapa – zpracování projektové dokumentace (30)

Zveřejnění výzvy

2.8.2011 – 23.8.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%

Celková nabídnutá cena za výkon autorského dozoru za hodinu vč. DPH ...........10%  

 

Otevírání obálek

Datum 31.8.2011

Hodnocení nabídek

Datum 31.8.2011

Protokol o hodnocenípořadí firem

Rozhodnutí o vítězi

31.8.2011

Vítěz

NELL PROJEKT s.r.o., Plesnikova 5559, 760 05 Zlín  

Název zakázky Hranice – Regenerace panelového sídliště Hromůvka 2.etapa (29)                        

Zveřejnění oznámení o zakázce

Datum: 24.5.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ............90%

Doba stavebních prací ........... 10%

Otevírání obálek

Datum 13.6.2011

Hodnocení nabídek

Datum 22.6.2011,

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

28.6.2011

Vítěz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21 Praha

Hranice – Skatepark Hranice  - výroba a montáž víceúčelové překážky (28)

Zveřejnění výzvy

Datum 29.7.2011 – 15.8.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                          

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%

Doba plnění v kalendářních dnech 10 % 

Otevírání obálek

Datum 15.8.2011

Hodnocení nabídek

Datum 18.8.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 507/2011 – RM 17 ze 30.8.2011

Vítěz

MYSTIC CONSTRUCTIONS spol. s.r.o., Římská 26, 120 00 Praha 2

Název zakázky - Výměna dřevěného stropu druhého nadzemního podlaží v domě č.p.2 na Náměstí Osvobození v Drahotuších (27)         

Zveřejnění výzvy

 

Datum

27.7.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

 

Hodnotící kritéria

a. Celková nabídnutá cena včetně DPH……….70%

b. Záruční  podmínky………………10%     

c. Doba provedení ....................20%

Otevírání obálek

11.8.2011

Hodnocení nabídek

12.8.2011

Zpráva o posouzení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí komise dle směrnice QS 74-01

Vítěz

Projekty a stavby KMS. s.r.o. cena 347 116,- Kč, včetně DPH       

Název zakázky - Oprava části hřbitovní zdi a vstupní brány na hřbitově v Drahotuších (26)

Zveřejnění výzvy

 

Datum

20.7.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

 

Hodnotící kritéria

a. Celková nabídnutá cena včetně DPH……….90%

b. Celková výhodnost návrhu smlouvy o dílo  (platební podmínky, termín plnění, záruční  podmínky)………………10%     

Otevírání obálek

17.8.2011

Hodnocení nabídek

17.8.2011

Zpráva o posouzení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí komise dle směrnice QS 74-01

Vítěz

ARCHKASO spol. s.r.o., cena 169 306,- Kč, bez DPH       

Název zakázky - Dětské hřiště Lhotka u Hranic (25)

Zveřejnění výzvy

 

Datum

20.7.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH - 100%

Otevírání obálek

11.8.2011

Hodnocení nabídek

11.8.2011

Zpráva o posouzení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

11.8.2011

Vítěz

REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - 139 465,- Kč, vč DPH              

Název zakázky Hranice – Dodávka drogistického zboží  (24)

Zveřejnění výzvy

Datum: 3.6.2011

Odkaz na výzvu – specifikace zboží

Hodnotící kritéria

Celková vhodnost nabídky

Celková cena včetně DPH

Splatnost faktur

Otevírání obálek

Datum 13.7.2011

Hodnocení nabídek

Datum 13.7.2011

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

13.7.2011

Vítěz

FROS ZPS s.r.o. Chráněná dílna invalidů, Těšínská 29,746 01 Opava                                           

 

„Hranice - přechod pro chodce na ul. Kpt. Jaroše" (23)

Zveřejnění výzvy

28.6.2011

Odkaz na výzvu - zadávací dokumentaci

Hodnotící kritéria

Výše nabídnuté ceny 95%

Platební podmínky 5 %

Otevírání obálek

1.8.2011

Hodnocení nabídek

1.8.2011

Zpráva o posouzení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

1.8.2011

Vítěz

PROJEKTY A STAVBY s.r.o. Nabídková cena (včetně DPH) : 233.901,- Kč                                      

 

Hranice – Domov seniorů v Hranicích (22)

Zveřejnění oznámení o zakázce

Datum: 25.3.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci –
uveřejněna v IS VZ US pod evidenčním číslem 60057950

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ............90%

Doba stavebních prací ........... 10%

Otevírání obálek

Datum 22.4.2011

Hodnocení nabídek

Datum 29.4.2011, 23.5.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

31.5.2011

Vítěz

INTER-STAV, spol. s .o. Jamborova 32, Brno

 

Publicita „MHD – jednotným stylem za cestujícími" – zhotovení trvalých pamětních desek (21)   

Zveřejnění výzvy

29.6.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Cena zakázky bez DPH.................... 100% 

Otevírání obálek

11.7.2011

Hodnocení nabídek

11.7.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

11.7.2011

Vítěz

COLORA PrintHouse s.r.o., Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 46576835,
cena: 67.629,- Kč.

 

Oprava chodníku ke školní jídelně (20)

Zveřejnění výzvy

21.6.2011

Odkaz na výzvu  - zadávací dokumentaci

Hodnotící kritéria

Výše nabídnuté ceny 95%
Platební podmínky 5 %

Otevírání obálek

21.7.2011

Hodnocení nabídek

22.7.2011

Zpráva o posouzení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

22.7.2011

Vítěz

SISKO spol. s r.o. Nabídková cena (včetně DPH) : 189.410,- Kč                                       

 

Rekonstrukce soc. zařízení v nové budově ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí (19)                      

Zveřejnění výzvy

 

Datum 18.5.2011 – 15.6.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 85%
Doba plnění v kalendářních dnech 10 %
Environmentální kritéria 5 % 

Otevírání obálek

Datum 16.6.2011

Hodnocení nabídek

Datum 20.6.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 417/2011 – RM 15 z 28.6.2011

Vítěz

VT Hranice s.r.o., Teplická 258, 753 01 Hranice

 

ZŠ a MŠ Drahotuše – oprava střechy (18)

Zveřejnění výzvy

Datum 15.6. – 28.6.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                     

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%
Lhůta výstavby (uvedená v kalendářních dnech) 10%

Otevírání obálek

Datum 27.6.2011

Hodnocení nabídek

Datum 27.6.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

28.6.2011

Vítěz

TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

 

Havarijní stav – ulice Partyzánská – Bezejmenný potok – odstranění nánosů z přechodně
zakrytého úseku, odvádějícího povrchové vody pod místní komunikací, v ul. Partyzánské,
v Hranicích, v termínu do 30.7.2011 (17)

Zveřejnění výzvy

 

Datum

15.6.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Kamerový monitoring zatrubněné části

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena včetně DPH - 100%

Otevírání obálek

01.07.2011

Hodnocení nabídek

01.07.2011

Protokol o hodnocení:

Rozhodnutí o vítězi

1.7.2011

Vítěz

WOMBAT s.r.o., Šmahova 115, Brno - 211 200,- Kč, vč DPH                        

 

Hranice – Oprava střechy  MŠ  Plynárenská (16)

Zveřejnění výzvy

 

Datum 30.5. - 9.6. 2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci       

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%
Záruční podmínky 10 %

Otevírání obálek

Datum 13.6.2011

Hodnocení nabídek

Datum 30.6.2011 

Protokol o hodnocení                                                          

Vítěz

Mareš Ivo s.r.o. 28. října 124, Hranice

 

Hranice – Oprava chodníků Struhlovsko (15)

Zveřejnění výzvy

 

Datum 18.5.2011 – 31.5.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 85%
Doba plnění v kalendářních dnech 10 %
Environmentální kritéria 5 %

Otevírání obálek

Datum 31.5.2011

Hodnocení nabídek

Datum 6.6.2011 až 8.6.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

Usnesení 415/2011 – RM 14 ze 14.6,2011

Vítěz

NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088, 741 11 Nový Jičín                                                 

 

Hranice – Hranice – Oprava chodníku k železniční stanici Hranice – Město (14)

 

Zveřejnění výzvy

Datum: 18.5.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena včetně DPH ............. 85%
Lhůta výstavby (uvedená ve dnech..... 10%
Environmentální hodnocení................. 5%

Otevírání obálek

Datum 6.6.2011

Hodnocení nabídek

Datum 9.6.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

14.6.2011

Vítěz

Vojkůvka s.r.o. stavební a obchodní společnost Dolní Bečva 336                                        

 

Hranice – Nákup služebního vozidla (13)

Zveřejnění výzvy

 

Datum 18.5.2011 – 26.5.2011

Odkaz na výzvu

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 100% 

Otevírání obálek

Datum 1. 6. 2011

Hodnocení nabídek

Datum 1. 6. 2011

Protokol o hodnocení    

Rozhodnutí o vítězi

14. 6. 2011

Vítěz

PP AUTOCENTRUM s.r.o., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice                                         

 

Název zakázky Hranice – Dodávka papírenského zboží (12)

Zveřejnění výzvy

Datum: 9.5.2011

Odkaz na výzvu – specifikace zboží

Hodnotící kritéria

Celková vhodnost nabídky
Celková cena včetně DPH
Splatnost faktur

Otevírání obálek

Datum 06.6.2011

Hodnocení nabídek

Datum 07.6.2011

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

07.6.2011

Vítěz

ASTRA kancelářské potřeby, Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná                                      

 

Hranice – autobusové zastávky MHD – jednotným stylem za cestujícími (11)

Zveřejnění výzvy

Datum 5.5.2011 – 23.5.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                 

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%
Doba plnění v kalendářních dnech 10 %

Otevírání obálek

Datum 20.5.2011

Hodnocení nabídek

Datum 25.5.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

25.5.2011

Vítěz

DEMSTAV GROUP s.r.o., U Kostelíčka 1981, 753 01 Hranice

 

Název zakázky Hranice – Rekonstrukce schodiště mezi Nám. 8.května a Šromotovým náměstím  (10)    

Zveřejnění výzvy

Datum: 4.5.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Nabídková cena včetně DPH ............90%
Lhůta výstavby (uvedená ve dnech.....10%

Otevírání obálek

Datum 18.5.2011

Hodnocení nabídek

Datum 23.5.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

31.5.2011

Vítěz

BS Vsetín s.r.o., 4.května 870, Vsetín

 

Název zakázky: Oprava vlhkosti venkovních stěn MŠ Komenského (9)

Zveřejnění výzvy

Datum 20.05.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                       

Hodnotící kritéria

Cena zakázky bez DPH 80%
Doba provádění prací 10 %
Záruka 10 %

Otevírání obálek

Datum 02.06.2011

Hodnocení nabídek

Datum 02.06.2011

Protokol o hodnocení 02.06.2011         

Rozhodnutí o vítězi

Termín 02.06.2011

Vítěz

Projekty a stavby KMS, s.r.o.,    378 490,- Kč

 

Hranice – Revitalizace sídliště Galašova – předláždění vstupů k p.č. 1740 - 1743 (8)

Zveřejnění výzvy

 

Datum 16.5.2011 – 25.5.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 100%

Otevírání obálek

Datum 25.5.2011

Hodnocení nabídek

Datum 25.5.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

25.5.2011

Vítěz

TS Valašské Meziříčí s.r.o, Krásno nad Bečvou, M. Aleše 833, 757 01 Valašské Meziříčí

Cena 182.658, - Kč

 

Vybavení azylového domu pro matky s dětmi - Slavíč (7)

Zveřejnění výzvy

Datum 12.4.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci                                          

Hodnotící kritéria

cena zakázky bez DPH 90%
Záruky 10 %

Otevírání obálek

Datum 3.5.2011

Hodnocení nabídek

Datum 3.5.2011

Protokol o hodnocení

Rozhodnutí o vítězi

3.5.2011

Vítěz

Projekty a stavby KMS s.r.o. Galašova 157, 753 01 Hranice
Cena 466 600,- Kč bez DPH

 

Oprava parkoviště Struhlovsko (6)

Zveřejnění výzvy

Datum 21.3.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci     

Hodnotící kritéria

Např. cena zakázky včetně DPH 90%
Termín, platební podmínky á 5 %

Otevírání obálek

Datum 19.4.2011

Hodnocení nabídek

Datum 20.4.2011

Protokol o hodnocení                                   

Rozhodnutí o vítězi

20.4.2011

Vítěz

INOSTAV BRNO a.s. 149 369,-

 

Název zakázky: Regenerace zeleně v Hranicích (5)

Zveřejnění výzvy

Datum: 20.1.2011

Odkaz na výzvu –zad.dokumentaci             

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH ............100%

Otevírání obálek

Datum 9.2.2011

Hodnocení nabídek

Datum 14.2.2011

Protokol o hodnocení                          

Rozhodnutí o vítězi

8.3.2011

Vítěz

Topolánek s.r.o., Tř. 1.máje 2063, Hranice,
Cena bez DPH činí 404 477 Kč

 

 

Čisté ovzduší pro Moravskou bránu   (Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích) (4)

Zveřejnění výzvy

14.9.2010

Výzva k podání nabídky – zadávací dokumentace

Hodnotící kritéria

  1. Celková nabídnutá cena včetně DPH - 70%
  2. Délka dodání - 20%
  3. Délka záruční doby - 10%

Otevírání obálek

8.11.2010

Hodnocení nabídek

6.12.2010

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.12.2010

Rozhodnutí o vítězi

Rada města Hranic rozhodla dne 14.12.2010 usnesením č. 29/2010 – RM 2 ze dne 14.12.2010

Vítěz

Sdružení Projekt vytvoření informačního systému průmyslového znečištění ovzduší v Hranicích
ENVItech Bohemia s.r.o. ENVINET a.s.   Celková cena včetně DPH 9 223 344,- Kč

 

Restaurování Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Hranicích (3)

Zveřejnění výzvy 

Datum 17.12.2010

Výzva k podání nabídky
Doplnění výzvy

Hodnotící kritéria

Celková nabídnutá cena bez DPH 90%
Celková lhůta realizace 10%

Otevírání obálek

Datum 05.01.2011

Hodnocení nabídek

Datum 10.01.2011

Protokol o hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

18.01.2011

Vítěz

Mgr. Jiří Fiala, Zvíkovec 71, 338 08 Zbiroh, Cena 458 200,- Kč bez DPH                                           

 

Dodávka internetového vzdělávacího portálu s e-learningovými kurzy pro vzdělávání zaměstnanců města Hranice (2)

Zveřejnění výzvy

Datum 29.12.2010

 Výzva k podání nabídky

Hodnotící kritéria

Ekonomická výhodnost, dle nabídkové ceny, ceny převodu/pořízení dat
a počtu akreditovaných kurzů MV ČR

Otevírání obálek

Datum 26.1.2011

Hodnocení nabídek

Datum 26.1.2011

Protokol o hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

26.1.2011

Vítěz

RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 15200 Praha 5, 135.000 Kč bez DPH

 

Kácení a ošetření stromů v parku Československých legií v Hranicích (1)

Zveřejnění výzvy

2.12.2010

 Výzva k podání nabídky

Hodnotící kritéria

a. Celková nabídnutá cena včetně DPH
b. Celková výhodnost návrhu smlouvy o dílo (platební podmínky, termín plnění, záruční podmínky)                                    

Otevírání obálek

3.1.2011

Hodnocení nabídek

4.1.2011

 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o vítězi

Rozhodnutí komise dle směrnice QS 74-01

Vítěz

PLÁN 5 s.r.o., cena 263.544,-Kč, včetně DPH

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English