Cesta: Životní prostředí / Ekologická výchova / Kraj informuje o ekologické výchově


obsah:

Kraj informuje o ekologické výchově

Na níže uvedených odkazích – Ekologická výchova - naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

http://www.kr-olomoucky.cz/ekologicka-vychova-cl-393.html

http://www.kr-olomoucky.cz/informace-pro-verejnost-cl-266.html

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English