Cesta: Životní prostředí / Ekologická výchova / 2011 - Proběhl Barevný den a Den bez aut


obsah:

2011 - Proběhl Barevný den  a Den bez aut

Odbor životního prostředí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hranice a dalšími partnery uspořádal  dne 16.9.2011 na Masarykově náměstí  akci Barevný den  a Den bez aut“ . I v letošním roce byl pro děti a mládež připraven pestrý program a  zábavné hry.

Barevný den byl zaměřen na osvětu ve zpětném odběru elektrozařízení.  Děti mohly  donést do připravených sběrných nádob baterie a vyřazené drobné elektrozařízení. 

Současně s touto akcí vyhlásilo Město Hranice, zastoupené odborem životního prostředí, soutěž na téma „Čisté Hranice“ pro 3 věkové kategorie, 1. kategorie školky, 2. kat. 1. stupeň základních škol a 3. kat. II. stupeň základních škol. Vybrané obrázky byly následně vyhodnoceny a vystaveny ve dvoraně hranického zámku ve dnech 26.9. – 30.9.2011. Vítězná práce bude umístěna na svozové vozidlo společnosti EKOLTES Hranice a.s.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English