Cesta: Životní prostředí / Ekologická výchova / 2013 - Výtvarná soutěž k 100. výročí objevení jeskyní má vítěze


obsah:

2013 - Výtvarná soutěž k 100. výročí objevení jeskyní má vítěze

Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, vyhlášené   u příležitosti 100.výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní, se uskutenčilio v úterý  12. listopadu ve dvoraně zámku. Soutěž vyhlásilo město Hranice, oddělení životního prostředí, ve spolupráci se Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a DDM Hranice.  

Výsledky soutěže

1. kategorie: 1.-5. třída

1. místo:Zuzana Berná, ZŠ a MŠ Ústí, 4. třída
2. místo:Michal Částečka, ZŠ 1. máje, 4. B
3. místo:Alžběta Bartošová, ZŠ a MŠ Ústí, 4. třída
CENA JESKYŇÁŘŮ: František Randýsek, ZŠ Skalička, 4. třída

2. kategorie: 6.-9. třída

1. místo:Martin Klvaňa, Gymnázium Hranice, V2.A
2. místo:Maxmilián Hejl, Gymnázium Hranice, V2.A
3. místo:Lukáš Bryja, ZŠ 1. máje, 7. C
CENA POROTY: ZŠ a MŠ Drahotuše

Ceny pro vítěze předávala ředitelka Domu dětí a mládeže Bc. Blanka Šturalová, vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní Barbora Šimečková a  vedoucí oddělení  životního prostředí  MěÚ Hranice Ing. Táňa Drábková.

Vítězná díla budou ve dvoraně zámku  vystavena do  15. listopadu 2013.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English