Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Město má kontejnery na drobný elektroodpad


obsah:

Město má kontejnery na drobný elektroodpad

V Hranicích jsou nově rozmístěné čtyři červené kontejnery na vybité baterie a drobné elektrozařízení. Odbor životního prostředí MěÚ Hranice jejich rozmístění zajistil ve spolupráci se společností Asekol.
Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Nepatří do nich televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky. Výhodou je, že obyvatelé již nemusí s drobnými elektrospotřebiči až na sběrný dvůr.

Nové kontzejnery na drobný elektroodpad
Kontejnery naleznete v separačních stáních na tříděný odpad na Hromůvce u domu č.p. 1874, v Tyršově ulici u domu č.p. 880/1 (u sokolovny), ve Studentské ulice č.p.1384 a v Drahotuších v ulici Lipnická 5 ( u prodejny Jednoty). Vývoz a obsluha kontejnerů je pro město bezplatná, náklady bude hradit Kolektivní systém Asekol.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English