Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Osvědčení o úspoře emisí


obsah:

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2011

Město Hranice získalo osvědčení o úspoře emisí za rok 2011. Město tak recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Hranic v loňském roce vytřídili 1 688 televizí, 690 monitorů a 60 333 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 684,69 MWh elektřiny, 30 019,25 litrů ropy, 3 101,04 m3 vody a 29,71 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 156,14 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 609,47 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kdo v Hranicích zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží velké poděkování.

Občané Hranic zodpovědně třídí elektroodpad již několik let. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin, či vody,  jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů, nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Získali jsme certifikát, vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky,  nebo tiskárny. Studie hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování,  či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English