Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Plán odpadového hospodářství města Hranic


obsah:

Plán odpadového hospodářství města Hranic pro období  2010 - 2020

Plán odpadového hospodářství města Hranic pro období  2010 - 2020 zpracoval  Mgr. Tomáš Ondrůšek v listopadu  2010 (ke stažení zde  - POH Hranice  2010, Roční evidence odpadů)

Doplnění příloh POH na základě usnesení 713/2011 - RM 23 ze dne 6.12.2011.

Příloha č. 2: Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji – zdroj Odbor životního prostředí (ke stažení zde – Příloha č. 2)

Příloha č. 3 a (první část):  Analýza odpadového hospodářství – zdroj Odbor životního prostředí (ke stažení zde – Příloha č. 3 )

Příloha č. 3 b (druhá část): Analýza odpadového hospodářství zpracovaná za období 2005 – 2010 společností EKOLTES Hranice, a.s . , zveřejněna za základě zadání RM prezentovat nákladovou skladku veřejnosti. (Analýza ke stažení zde  ).

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English