Cesta: Životní prostředí / Lesní hospodářství, myslivost / Město Hranice opětovně získalo osvědčení o účasti v certifikaci svých lesů


obsah:

Město Hranice opětovně získalo osvědčení o účasti v certifikaci svých lesů

Od roku 2004 je město Hranice držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, což znamená, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření. V praxi certifikace znamená, že hospodaření v lesích je hodnoceno třetí nezávislou osobou. Hodnotí se, zda hospodaření v lesích splňuje kriteria trvale udržitelného hospodaření v lesích, tj. zda odpovídá ekologickým, ekonomickým a sociálním standardům. Výsledkem tohoto procesu je vydání osvědčení vlastníkovi lesa. Výhoda získaného osvědčení se projeví především v oblasti obchodu, kde certifikace napomáhá k lepšímu uplatnění surového dříví a výrobků ze dřeva na trhu i ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Zároveň však toto osvědčení vlastníka zavazuje, aby nadále zvyšoval úroveň hospodaření v lesích.

Vzhledem k situaci, že osvědčení bylo časově omezeno, v říjnu roku 2009 město Hranice opakovaně požádalo o potvrzení osvědčení. Požadavky, jež byly podmínkou pro obdržení tentokrát již třetí etapy osvědčení, město Hranice splnilo a tudíž obdrželo počátkem roku 2010 osvědčení o účasti v certifikaci lesů s platností na další 3 roky. Osvědčení o certifikaci uděluje Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z. s. p. o., zastupující v procesu certifikace žadatele o certifikaci v systému PEFC.

Na základě nájemní smlouvy hospodaří společnost EKOLTES Hranice a. s. přibližně 245 ha lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Hranic. Největší výměra lesních pozemků se nachází v katastru Hranic (113,6 ha) a Bělotína (52,9 ha). Zbývající část se rozprostírá v k. ú. Drahotuše, Středolesí, Uhřínov u Hranic, Velká u Hranic, Slavíč,Radíkovu Hranic, Lhotka u Hranic a Valšovice. Hospodaření v  lesích města Hranic je vykonáváno v souladu s lesním hospodářským plánem, který byl vypracován na období 10 let a má platnost od 1.1.2001.Jazykové verze

  • Čeština
  • English