Cesta: Životní prostředí / Lesní hospodářství, myslivost / V městských lesích bylo vysazeno na 18 tisíc sazenic


obsah:

V městských lesích bylo vysazeno na 18 tisíc sazenic

Životní prostředí  - Téměř 18 tisíc sazenic bylo vysázeno v městských lesích v první polovině letošního roku. Ze 17 800 nově vysázených stromků (smrk, dub, buk, javor, jasan, lípa, topol, modřín) byl podíl melioračních a zpevňujících dřevin 28%. K novému zalesnění bylo ručním úklidem klestu připraveno1,27 ha holin.

V I. pololetí letošního roku bylo také celkem vytěženo 1010 m3 dřevní hmoty, přičemž 400 m3 bylo vytěženo v mýtní úmyslné těžbě, 560 m3 v těžbě nahodilé a 50 m3 dřevní hmoty bylo použito na stromové lapáky, sloužící k ochraně proti kůrovci.

V březnu bylo nainstalováno a v následujících měsících pravidelně kontrolováno 24 feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců a bylo položeno 48 stromových lapáků. K 30. červnu 2012 bylo prostřednictvím lapačů odchyceno 13 tisíc jedinců lýkožrouta smrkového a 44 tisíc jedinců lýkožrouta lesklého.

Během prvního pololetí bylo proti buřeni ožnuto celkem3,20 ha lesních kultur a 10,50 habylo ošetřeno chemicky. Ochrana proti škodám zvěří byla provedena prostřednictvím výstavby565 mnového oplocení a naopak bylo strženo a zlikvidováno791 mjiž nepotřebného starého oplocení.

V druhém pololetí plánujeme pokračovat v ochraně lesních kultur proti buřeni jejich vyžínáním, případně chemickým postřikem a ošetřovat kultury proti letnímu okusu zvěří. Ochranu kultur proti okusu zvěří v zimních měsících budeme provádět chemickým prostředkem Morsuvin, nebo jejich oplocením drátěnými oplocenkami.

Na základě uzavřené nájemní smlouvy obhospodařuje245 ha lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Hranic, společnost EKOLTES Hranice a. s. V letošním roce žádá město Hranice o znovu prodloužení certifikátu „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“, který dokládá, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jazykové verze

  • Čeština
  • English