Cesta: Životní prostředí / Lesní hospodářství, myslivost / 2012 - V okolí se šíří kůrovec


obsah:

2012 - Výzva vlastníkům lesa

 V lesích v okolí Hranic se šíří kůrovec.  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, po dohodě s Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí, upozorňuje všechny vlastníky lesa v katastrálních územích v působnosti obcí (např. Jindřichov u Hranic, Střítež nad Ludinou a další) na zvýšené ohrožení lesních smrkových porostů kůrovci. Jako důsledek dlouhodobého sucha kůrovci napadají oslabené lesní porosty se smrkem nejen starší, ale i mladší od 20 let. Vznikají kůrovcová ohniska, napadány jsou jednotlivé stromy uvnitř porostů  a kůrovec působí poškození porostních stěn. Postup napadání smrků v porostech kůrovci je velmi rychlý. Pro zmírnění rozsahu poškození porostů kůrovci je nutno pravidelně nejméně 1x týdně kontrolovat lesní porosty a těžit především smrky kůrovcem dosud neopuštěné. Jsou to smrky, u nichž dosud neopadává kůra, a to jak smrky s rezavými korunami, tak smrky se zelenými korunami, pod nimiž je výrazný opad zeleného jehličí.

Provádět kontrolu a neodkladné pokácení, asanaci odkorněním nebo postřikem, případně rychlé vyvezení vykácených napadených stromů z lesa je povinností každého vlastníka lesa, která vyplývá z lesního zákona. Upozorňujeme, že nezpracování kůrovcem napadených smrků ve větším rozsahu je současně ohrožením životního prostředí v lesích, resp. vytvoření podmínek pro působení kůrovců podle zákona o České inspekci životního prostředí.  Odstraňování napadených stromů bude následně kontrolováno.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English