Cesta: Životní prostředí / Městský mobiliář, hřbitovnictví / Studie využitelnosti zahradnictví


obsah:

Studie využitelnosti zahradnictví

Prohlédněte si studii rekonstrukce bývalého zahradnictví u hřbitova

Vzhledem k neuspokojivému stavu bývalého zahradnictví na ul. Hřbitovní (tj. mezi ul. Hřbitovní a ohradní zdí hřbitova až k bývalému zahradnictví) a prostoru před obřadní síní, zadalo Město Hranice, prostřednictvím odboru životního prostředí, zpracování studie využitelnosti areálu. Ve výběrovém řízení zvítězila firma MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., s cenovou nabídkou 143 tis. Kč
Studie využitelnosti se zabývá komunikacemi pro vozidla i pro pěší. Navrhuje celkem 70 parkovacích stání. Je zrušena nenormová prudká příčná komunikace a nahrazena schodištěm. Je řešeno veřejné osvětlení, veřejná zeleň, oplocení a opravy ohradní zdi hřbitova, prvky parteru včetně nové kašny, informační systém a městský mobiliář.
Studie dále řeší rekonstrukci jednoho historického objektu, stavbu nového objektu pro zázemí správy hřbitovů společnosti EKOLTES Hranice, a. s. (kanceláře, garáže). V areálu bude nové bezbariérové WC.
V rámci úprav areálu musí být provedena demolice objektů zahradnictví, márnice a zpevněných ploch.
Studie využitelnosti byla v průběhu řešení konzultována s vedením města i se společností EKOLTES Hranice, a. s.. Prezentace byla zpracovatelem studie provedena na schůzi rady města i na zasedání zastupitelstva města.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English