Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Boj s prašností bude pokračovat i letos


obsah:

Boj s prašností bude pokračovat i letos

Snaha snížit prašnost ve městě pomocí zvýšené očisty komunikací bude pokračovat i letos. Očista bude probíhat již poosmé v termínu od 26. května do září 2014 na území města Hranic, v Drahotuších, ve Velké a ve Slavíči. 

Očista komunikací  má za úkol snížit sekundární prašnost ve městě v období horkých letních měsíců, tedy zabránit remisi tuhých znečišťujících látek (pevných částic, o velikosti menší než 10 µm). Na tuto akci bylo do rozpočtu Zastupitelstvem města Hranic schváleno 700 tisíc Kč.

Očista komunikací probíhá ve dvou variantách a to formou jednorázové očisty, kdy jsou čištěny hlavní tahy území města Hranic a dále formou průběžné očisty, která se provádí dle níže uvedeného orientačního harmonogramu. . Strojní očista bude prováděna zametači a kropícím vozem. Na vybraných komunikací s povrchem ze žulových kostek bude očista prováděna strojním kropením a ručním zametáním povrchu.

Jednorázová a průběžná očista komunikací může být aktuálně změněna na základě meteorologických podmínek.

Zvýšenou očistu komunikací zajišťuje pro město Hranice společnost EKOLTES Hranice, a.s. Veškeré práce, spojené s očistou, bude řídit a kontrolovat Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice.

Jednorázová očista zahrnuje:

1.      Jednorázová očista Hranice - 1 zásah - 3 dny, bude provedena celkem 2x

a)      Očista 3 kruhových objezdů v Hranicích:

  • očista kruhového objezdu u „Lidlu“ a „Albert Hypermarketu“, očista kruhového objezdu na Tř. 1. máje se sjezdem na I/47 a ke „Kauflandu“, očista kruhového objezdu u restaurace „Barborka“

b)     Očista hlavního tahu ve Velké a v Hranicích, včetně ulice Nádražní:

  • očista hlavního tahu v místní části Hranice III - Velká, tj. silnice III/44021 od silničního značení začátku a konce obce Velká po křižovatku u kaple a kulturního domu čp.57 asilnice III/44023 od křižovatky u kaple a kulturního domu čp. 57 po silniční značení začátku a konce obce Velká

  • očista hlavního tahu v Hranicích, tj. ulice Potštátská (po silniční značení začátku a konce města Hranice), Alešova, Tř. 1.máje, nám. 8. května, Purgešova, Kpt. Jaroše, včetně ulice Nádražní

2.      Jednorázová očista Drahotuše - 1 zásah - 3 dny, bude provedena 1x

a)      Očista místní části Drahotuše:

  • zvýšená očista veškerých komunikací, mimo komunikace s prašným povrchem (tedy mimo ulice Sokolská, Tyršova)

  • očista zametacím vozem Mercedes a odvozu smeteného odpadu v zametacím voze Mercedes na skládku Jelení kopec

  • skropení a vymytí silnic od zbytkových prachových částic kropícím vozem Mercedes pro snížení prašnosti

Průběžná očista zahrnuje:

  • 1 zásah - 5 dnů, bude provedena celkem 5x

Tab. 1: Harmonogram čištěných ulic a náměstí, zahrnutých do průběžné očisty

 dny

čištěné ulice

pondělí

strojní čištění 

Nová, Tovární, Nádražní, Wolkerova, Bezručova, Máchova,
Hálkova,Tovačovského, Vrchlického, Erbenova,
Hviezdoslavova, Nerudova, Studentská, Kramolišova

úterý

strojní čištění 

rondel u „Lidlu“ a „Albert Hypermarketu“,

Zborovská, Tř. 1. máje, Rezkova, Jaselská, Alešova, Potštátská,
Hřbitovní, Jungmannova, Dobrovského, Jurikova, Pod Hůrkou,
Teplická

středa

strojní čištění 

Šromotovo náměstí,

Purgešova ulice, Struhlovsko (hlavní cesta)

Slavíč 

čtvrtek

strojní čištění

 

Skalní, Pod Nemocnicí, Sklený kopec, Komenského, Mostní,
Tř. gen. Svobody, Žáčkova, Tyršova, Pod Bílým kamenem,
Pod Křivým

sobota

ruční a strojní
čištění

Školní náměstí, Masarykovo náměstí, Perštejnské náměstí,
Radniční, Svatoplukova, Na Náspech, Janáčkova, Zámecká,
Jiráskova, 28. října, Farní

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English