Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Čisté ovzduší pro Moravskou bránu / Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích


obsah:

Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích

Logo OPŽPMěsto Hranice získalo v roce 2010 z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) dotace na realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu/Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích. Celková výše ceny realizovaného projektu je 9,5 miliónů Kč, z toho dotace z OPŽP je ve výši 90% z celkové ceny projektu.

V rámci výběrového řízení bylo pro realizaci projektu vybráno sdružení společností ENVItech Bohemia, s.r.o. a ENVINET a.s. Zahájení realizace proběhlo koncem ledna2011 atermín dokončení je plánován na 31.8. 2012.

Hlavním cílem projektu je vybudování on-line informačního a vyhodnocovacího systému o znečištění ovzduší v Hranicích se zaměřením na snížení průmyslového znečištění, který zahrnuje propojování systémů, informujících o znečišťování životního prostředí a zpřístupnění těchto informací pomocí internetu. Projekt umožní monitorování kvality ovzduší, poskytne aktuální informace o kvalitě a znečištění ovzduší, umožní sledovat vývoj kvality a znečištění ovzduší v návaznosti na realizovaná opatření ve věci zlepšení kvality ovzduší v Hranicích.

Celý projekt sestává z nákupu měřících monitorovacích přístrojů, ze získávání dat o stavu ovzduší v městě z vytipovaných měřících bodů pomocí monitorovacích přístrojů, použita budou také data ze stanic automatického imisního monitoringu sítě Českého hydrometeorologického ústavu, či data od znečišťovatelů ovzduší, kteří přislíbili spolupráci. Důležitým faktorem, zohledněným v projektu, bude také intenzita automobilové dopravy v okolí města, měření mohou ovlivnit i znečištění z lokálních zdrojů (např. vytápění domácností v zimním období). Významná část bude věnována odběru prachových částic s následným chemickým rozborem v akreditované laboratoři. Veškerá tato data budou základem modelovacího softwaru, který po ročním měření data vyhodnotí a v kombinaci s mapovými podklady poskytne údaje o plošném znečištění vytipovaného území, jeho možném vývoji za daných klimatických podmínek a stavu ovzduší z hlediska možného vlivu na zdraví obyvatel.

Projekt je rozdělen do několika etap, o jejichž plnění bude veřejnost průběžně informována.

Kontaktní osoba MÚ Hranice: 
Ing. Ivana Zaoralová,
vedoucí odboru životního prostředí,  
tel:581 828 340

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English