Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Čisté ovzduší pro Moravskou bránu / 2012 - Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“


obsah:

Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“

Logo OPŽPSdružení společností ENVItech Bohemia s.r.o. a ENVINET a.s. pokračuje v realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu. V rámci tohoto projektu bude vytvořen Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích, který bude veřejně přístupný na internetu. Projekt Města Hranic je spolufinancován z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu životního prostředí.

Projekt byl zahájen 1. června 2011 a do konce listopadu bylo měření znečištění ovzduší přemístěno na již 10 vybraných lokalitách z celkového počtu dvanácti.

Vybrané lokality měřících míst – Masarykovo náměstí, ulice Bělotínská ( dvě vybraná místa), Olomoucká, Tř. 1. máje ( dvě vybraná místa), Tovární, Mlýnská, Teplická, Skalní a lokality v místních částí Velká a Drahotuše.

V souladu se schváleným harmonogramem projektu je nyní finalizována část informačního systému (emisní modul), který se zabývá sběrem emisních dat. Data budou zadávána firmami, které se do projektu dobrovolně zapojily. Zúčastněným firmám byly na začátku prosince zaslány přihlašovací údaje do výše uvedeného informačního systému.

Dále probíhají práce na vytvoření modelu dopravy v Hranicích a okolí. V rámci modelu bude proveden výpočet emisí z dopravy a zhodnocení úrovně znečištění, pocházejícího z dopravy. Tato data budou sloužit jako jeden z mnoha podkladů pro vytvoření modelů rozptylu znečišťujících látek ovzduší v Hranicích a okolí. Jako první bude vytvořen model dle stávajícího stavu z historických dat (pro rok 2004). Tento model se bude postupně aktualizovat  dle reálně naměřených dat prostřednictvím instalovaných přístrojů.

V rámci spolupráce se do projektu zapojila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Centrum dopravního výzkumu Brno.Jazykové verze

  • Čeština
  • English