Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Měření hluku z dopravy


obsah:

Měření hluku z dopravy na místních komunikacích v Hranicích v roce  2009

Měřené komunikace  : Nová, 
                                 Komenského, část ulice Teplická, část ulice Přísady

Hlukové měření provádělo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno

 1. Hluková studie - měření hluku z dopravy v Hranicích - příloha 1
 2. Měřící místa - příloha 2
 3. Protokol z měření - příloha 3
 4. Mapy  - viz. níže uvedené přílohy 4 - 21
              z toho: a) aktuální stav - přílohy 4 - 7 
                         b) bez vlivu  silnice  I/47 (Nová) a I/35 (Komenského) - přílohy 8 - 11
                         c) pouze komunikace  I/47 a I/35 - přílohy  12 - 15
                         d) při aplikaci tichého povrchu - přílohy 16 - 21
 5. Prezentace Hlukové studie na jednání Zastupitelstva města Hranic  10.12. 2009 - příloha 22
 6. Vypořádání připomínek ze Zastupitelstva města Hranic  10.12. 2009 - příloha 23 

Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • English