Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / 2012 - Město vyhodnotilo zvýšenou očistu komunikací


obsah:

2012 - Vyhodnotili jsme zvýšenou očistu komunikací

Již 6. rokem se na území města Hranic a vybraných místních částech města (Drahotuše, Slavíč a Velká) konala zvýšená očista vybraných komunikací za účelem snížení sekundární prašnosti. Tato očista je realizována v návaznosti na doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“.

Zvýšená očista komunikací

Na akci schválilo město Hranice ve svém rozpočtu pro rok 2012 částku 700 tisíc Kč. Očista probíhala od 4. června 2012 do 30. září 2012. Za toto období bylo zvýšenou očistou komunikací smeteno 214,82 tun uličních smetků, tj. prachu, který by byl neustále vířen koly automobilů.Jazykové verze

  • Čeština
  • English