Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Topte ekologicky, neničte si zdraví!


obsah:

Topte ekologicky, neničte si zdraví!

Podzim a zima se v některých místech naší republiky nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Příchod chladnějšího počasí je na mnoha místech v Hranicích a okolí doprovázeno zápachem a tmavým štiplavým kouřem. Nezákonným spalováním odpadů doma v kamnech, či používáním nekvalitních paliv a zastaralého topného zařízení, vzniká velké množství zdraví nebezpečných zplodin.

Spálení odpadu se může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením odpadních materiálů se vytváří velké množství jedovatých látek, které ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel (sousedů). V žádném z domácích topenišť se nevytvářejí teploty dostatečně vysoké, aby toxické látky bezpečně zlikvidovaly.

Dle současně platné legislativy je spalování odpadů, hnědého uhlí energetického, uhelných kalů, proplástků a lignitu v lokálních topeništích zakázáno. Fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpady podle systému, které stanovuje město.

Jak správně topit a přitom neznečišťovat ovzduší:

 • Spalujte v kotli pouze palivo, předepsané výrobcem.

 • Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.

 • Používejte kotel s vysokou účinností spalování.

 • Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný a bezpečný provoz.

 • Nespalujte odpad!

 • Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem.

 • Zastaralý kotel se snažte nahradit modernějším s účinnějším zařízením. Nejen, že snížíte množství emisí z vytápění, ale moderní kotle s lepším spalováním mohou přinést také značnou úsporu na palivu. Informujte se o možnostech vytápění a dotací.


   Takhle by to nemělo vypadatJazykové verze

 • Čeština
 • English