Cesta: Životní prostředí / Příroda, krajina, zvířata / 2012 - Anketa Strom roku Hranicka


obsah:

Anketa Strom roku Hranicka

Město Hranice každoročně do celostátní ankety „Strom roku“ vítěze své soutěže o strom Hranicka. Letos získala celostátní prvenství v celorepublikové anketě Strom roku  2011 alej ve Skaličce na Hranicku, tvořená dvaadvaceti lipami a deseti duby.

Republikovým stromem roku 2011 se stala alej ve Skaličce

Celostátní prvenství v celorepublikové anketě Strom roku  2011 získala alej ve Skaličce na Hranicku, tvořená dvaadvaceti lipami a deseti duby. Zásluhu na vítězství aleje má i aktivní přístup školy, kdy žáci vylepovali archy a oslovovali kolemjdoucí v Hranicích. V letošním roce proběhl již desátý ročník této ankety.  Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 20. října v Brně.

Alej ve Skaličce za prvenství v anketě získala bezplatné arboristické ošetření a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní anketě Evropský strom roku.

Vítězná alej ve Skaličce získala v anketě celkem 12 645 hlasů. Druhé místo patří Hrušce v Horním poli ze Zlínského kraje (8 992 hlasů), třetí pozici obsadil Skalický platan z Jihomoravského kraje (5 818 hlasů).

Podrobnější informace získáte na webu obce  www.obecskalicka.cz

Strom roku Hranicka pro rok 2011 - lípa

Stromem roku 2011 Hranicka se stala Lípa srdčitá, která roste v poli na hranici katastrů obcí Střítež nad Ludinou a Olšovec. Lípa je pravděpodobně náletem, který se přibližně ve třicátých letech minulého století uchytil na pozemku. Je tvořena čtyřmi těsně u sebe rostlými kmeny. Strom přečkal v poli i scelování pozemků v padesátých letech minulého století. Jelikož se lípa nachází na hranici pozemků a rozděluje dva katastry, je tzv. stromem hraničním. V letních dnech při práci na poli poskytovala lípa pracujícím zemědělcům příjemný stín ve chvílích svačiny, či odpočinku.

Lípa byla vybrána jako návrh pro strom roku Hranicka 2011 z důvodu svého umístění uprostřed polí, kde přetrvala navzdory intenzivnímu zemědělskému využití okolních pozemků.  Při cestě z Hranic do obce Střítež nad Ludinou lze lípu spatřit z komunikace. Lípa se vyjímá v krajině a je významným solitérem.

Lípa je náš národní strom a také významná medonosná rostlina. Podle pověsti právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové. Lidé je pak vyhledávali, aby se pod nimi schovali před bouřkou, v domění, že do nich díky dobrým duchům neuhodí blesk.

 

Stromem roku 2010 je těšická lípa  

Lípa Antonína Švehly v Horních Těšicích se stala stromem roku 2010 na Hranicku. Rozhodla o tom Komise, složená ze starosty města Hranic Mgr. Miroslava Wildnera, zástupce strany zelených, Ing. Martina Lose, a zástupce odboru životního prostředí, Mgr. Kateřiny Cyžové. Na druhém místě se umístil liliovník z Drahotuš. Třetí byl hranický jinan.  Všechny  tři návrhy byly zaslány do celostátního kola ankety. Dnes vám představíme vítězný strom, v příštích číslech zbývající nominované.  

Těšická velkolistá lípa je stará 75 let, vysoká  15 m. Obvod kmene ve výšce 130 cmnad zemí je 215 cm.  Lípa byla  vysazena v roce 1935 na počest státníka Antonína Švehly. Ten byl za 1. světové války jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Výrazně se podílel na vyhlášení samostatného státu 28. října  1918. Za první republiky byl  předsedou tří vlád. A jak je psáno v Pamětní knize obce Horní Těšice: Antonín Švehla spolu s Masarykem, Tusarem a Habrmanem podepsal zákon přijatý Národním shromážděním o založení kronik na obcích. Odtud možná vznikl podnět zasadit lípu, která ponese jeho jméno

Lípu na strom roku navrhlo vedení obce spolu s těšickými dětmi.

V loňském roce se stromem roku stal 103letý Platan javorolistý, který roste v jihovýchodní části plochy Sadů Československých legií. O rok předtím, v roce 2008 byl stromem roku smuteční buk na náměstí 8. května v Hranicích ( u bývalé staré pošty).

strom roku 2009


Strom roku Hranicka pro rok 2009 – Platan javorolistý

Statný platan roste v jihovýchodní části parku Sady Československých legií v linii Císařského stromořadí. Park byl v roce 1997 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Platan je dle našeho názoru jedním z nejkrásnějších stromů v celých Hranicích. Kmen ve výšce1,3 metrujsme my, „Majáčníci“, sami změřili a zjistili jsme úctyhodný obvod369 cm.

Z historických dokumentů k parku vyplývá, že v únoru 1906 byl zpracován rozpočet na vysázení parku, včetně seznamu dřevin. V seznamu jsou uvedeny i platany. Pokud byly stromy nakoupeny a vysázeny skutečně v roce 1906, platan má letos 103 roky.

Krásný vitální platan hrdinně přežil bez úhony např. zimu v letech 1928 – 1929, která dle historických pramenů způsobila v parku velké škody a mnoho dřevin muselo být pokáceno. A v červenci 1997 se během rozsáhlých záplav na Moravě protrhly hráze i na řece Bečvě a park byl zaplaven několik dní až do výše1 m. Stav rozložitého platanu, který patří k dlouhověkým dřevinám, je velmi dobrý. Zdravotní řez středního rozsahu by však platanu prospěl.

Stromem roku 2008 je buk u staré pošty

buk smuteční  - HraniceŽivotní prostředí  / Stromem roku 2008 Hranického regionu se stává Smuteční buk na náměstí 8. května v Hranicích ( u bývalé staré pošty ), na druhém místě se umístil liliovník z Drahotuš.

Do regionálního kola celostátní ankety Strom České republiky roku 2008 přijal Městský úřad Hranice sedm návrhů. Komise, složená ze starosty města Hranic Mgr. Miroslava Wildnera, zástupce strany zelených, Ing. Martina Lose, a zástupce odboru životního prostředí, Mgr. Kateřiny Cyžové, rozhodla, že hranický smuteční buk a liliovník z Drahotuš  budou za oblast Hranicka zaslány do celostátního kola ankety.  

Naše návrhy se bohužel v celostátním kole akce Strom roku 2008  neprobojovaly mezi dvanáct finalistů. Přesto můžete svůj hlas poslat zástupci Olomouckého kraje. Tím se stal Krčmaňský borek – DMS STROM 2. Hlasovat můžete od 1. srpna do 10. října 2008. Bližší informace na www.stromzivota.cz.

Děkujeme všem za projevený zájem a  zaslané návrhy.

Smuteční buk stojí na svém místě  již několik desetiletí. Obzvláště je oblíbeným zimním útočištěm skupiny vrabců.


Byla vyhodnocena anketa „ Strom roku 2007“

Životní prostředí / Stromem roku 2007 Hranického regionu se stává borovice vejmutovka v Malhoticích. Na druhém místě se umístilaGalašova lípa v Hranicích a na třetím místě se umístila skupina lip v Olšovci. Tyto tři návrhy byly za oblast Hranicka zaslány do celostátního kola ankety Strom České republiky roku 2007.

Historie borovice v Malhoticích se datuje do doby první poloviny 18. století, kdy majitelé zámku rodu Bojanovských z Knutová, založili vedle zámku nepříliš výrazný a  rozlehlý park. Strom je tedy starý 280 až 300 let.  Má výšku  37 metrů  a obvod kmenu  ve výši  130 cm  je 390 centimetrů. Tento druh borovice  pochází ze Severní Ameriky dorůstá až 50 metrů výšky a průměru 2 metrů.

Pro občany Malhotic je tento strom něco jako symbol celého parku. Pod tímto stromem proběhlo nejedno setkání mileneckých dvojic. V dnešní době borovice poskytuje stín dětem mateřské školy, hrajícím si na pískovišti.

Do regionálního kola ankety přijal Městský úřad Hranice celkem tři výše zmíněné návrhy, které vyhodnotila Komise životního prostředí města Hranic. Děkujeme všem za váš zájem a  zaslané návrhy.

„ Strom roku 2006“ je lípa z Rouského

Životní prostředí  /  Stromem roku 2006 Hranického regionu se stává Lípa Jana Jiskry z Brandýsa v Rouském, na druhém místě se umístila moruše černá „ Dukátová “ v Olšovci a na třetím místě Galašova lípa v Hranicích. Tyto tři návrhy byly za oblast Hranicka zaslány do celostátního kola ankety.

Do regionálního kola celostátní ankety Strom České republiky roku 2006 přijal Městský úřad Hranice 3 návrhy. Porota byla složená z místostarosty města Hranic Mgr. Miroslava Wildnera, zástupce Strany Zelených  pana Martina Lose a referentky odboru životního prostředí Mgr. Kateřiny Cyžové. Členové poroty i odbor životního prostředí děkují všem, kteří o anketu projevili zájem. Zvláště děkujeme za všechny zaslané návrhy.

Stromem roku 2005 je dub ve Stříteži nad Ludinou

Životní prostředí  /  Stromem roku 2005 se v Hranickém regionu stal dub ve Stříteži nad Ludinou. Spolu s dalšími  stromy, umístěnými na dalších dvou místech, tak byl nominován do celostátního kola této ankety.

V rámci regionálního kola celostátní ankety Strom České republiky roku 2005 vybrala porota, složená z místostarosty města Hranic Mgr. Miroslava Wildnera, zástupce Strany Zelených  pana Martina Lose a referentky odboru životního prostředí Mgr. Kateřiny Cyžové, ze sedmi nominací tyto tři návrhy na strom roku : Stromem roku 2005 Hranického regionu se stává Dub ve Stříteži nad Ludinou (u domu č.p. 244, za dolním obchodem ), na druhém místě se umístila Balašova lípa v Hranicích a na třetím místě Rödrova lípa ve Stříteži nad Ludinou.

Členové poroty i odbor životního prostředí děkují všem, kteří o anketu projevili zájem. Zvlášť děkujeme za všechny zaslané návrhy stromů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jazykové verze

  • Čeština
  • English