Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Je vypsána EIA na rozšíření SSI Schäfer s.r.o.


obsah:

Je vypsána EIA na rozšíření SSI Schäfer s.r.o.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zaslalo Městu Hranice informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti SSI Schäfer s.r.o.“ Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na městském úřadě v Hranicích, a na oddělení integrované prevence, odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Textová část oznámení je zpřístupněna na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK752.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English