Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Je zahájena EAI na CTPark


obsah:

Je zahájena EAI na CTPark

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice zahájení zjišťovacího řízení „CTPark Hranice – ANTAKA (Výroba regranulátu a WPC profilů – mycí a recyklační linka na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů)“.

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV8190.  Dále je do oznámení možno nahlížet na Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc, 4. patro, kac. č. 403, ve všech pracovních dnech po předchozí tel. domluvě.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc, a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English