Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Lze se vyjádřit k Územní energetické koncepci kraje


obsah:

Lze se vyjádřit k Územní energetické koncepci kraje 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice k vyjádření koncepci„Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace (2015-2040)“. 

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce  pod kódem koncepce MZP243K.

Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce, do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 10.11.2016. Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní předkladatel koncepce (Olomoucká kraj) na své úřadní desce.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English