Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Návrh koncepce povodí Odry a Dunaje je k nahlédnutí


obsah:

Návrh koncepce povodí Odry a Dunaje je  k nahlédnutí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce  „Národní plán povodí Odry“ a "Národní plán povodí Dunaje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Do návrhu koncepce povodí Odry, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP195K. 

Do návrhu koncepce povodí Dunaje, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP196K

 Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání. Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní na své úřední desce předkladatel koncepce - Statutární město Olomouc.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English