Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Plán odpadového hospodářství kraje je k nahlédnutí


obsah:

Plán odpadového hospodářství kraje je k nahlédnutí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP219K.

Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání. Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní na své úřední desce předkladatel koncepce - Statutární město Olomouc.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English