Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí


obsah:

Boj s prašností bude pokračovat i letos

Snaha snížit prašnost ve městě pomocí zvýšené očisty komunikací bude pokračovat i letos. Očista bude probíhat již poosmé v termínu od 26. května do září 2014 na území města Hranic, v Drahotuších, ve Velké a ve Slavíči.

více...


Na webu naleznete mapy záplavových území

Město Hranice zpřístupnilo na svých internetových stránkách mapy vyhlášených záplavových území a aktivních zón záplavových území pro Hranice a místní části. Informace lze zobrazit nad leteckým snímkem nebo katastrální mapou.

více...


Přispíváme na Záchrannou stanici pro zraněné živočichy

Tento rorýs zamotaný do záclony nakonec v Bartošovicích neskončil

Záchranné stanice se zabývají pomocí volně žijícím, zraněným i opuštěným živočichům. Stanice jsou sdruženy v Národní síti stanic pro živočichy, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Nejbližší stanice pro zraněná zvířata je v Bartošovicích na Moravě, okres Nový Jičín. Tato stanice je podporována mnoha organizacemi, mezi nimiž je i Město Hranice.

více...


2013 - Místo nemocných stromů je vysazena nová zeleň

Celkem stovka stromů, které byly přestárlé nebo ve špatném zdravotním stavu, uvolnila místo nové výsadbě. Při kácení byl odborníkem posuzován především zdravotní stav stromů, ale také stanoviště, na kterém stromy rostou. Místo nich bylo vysazeno 126 nových stromů a přes 4 tisíce keřů.

více...


Zákon o odpadech se mění

Od 1. října 2013 se částečně změnil Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a to novým zákonem č. 169/2013 Sb. Změny v zákoně se týkají především původců odpadů a oprávněných osob.

více...


Vyhláška mění pravidla kácení v zahradách

Mírnější pravidla pro kácení dřevin v soukromých zahradách a naopak vyšší ochranu alejí a stromořadí přináší nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Vyhláška sice vstoupila v platnost již v červenci, ale právě nyní končí období vegetace a začíná vegetační klid, tedy období vhodné pro kácení.

více...


2013 - Barevný den a Den bez aut

Na pátek 20. září od 8 do 15 hodin nachystalo město Hranice tradiční akci Den bez aut a Barevný den. Fotogalerie.

více...


Práce společnosti Ekoltes Hranice a.s. ve veřejné zeleni

Činnosti, které Ekoltes a.s. v této oblasti vykonává

více...


2013 - Boj s prašností na cestách bude pokračovat i letos

Snaha snížit prašnost ve městě pomocí zvýšené očisty komunikací bude pokračovat i letos. Očista bude probíhat již posedmé od 3. června na území města Hranic, v Drahotuších, ve Velké a ve Slavíči.

více...


Svoz odpadu ze zahrádek přidává termín

Další termín přidává město Hranice při přistavování velkoobjemových kontejnerů pro uložení odpadů ze zahrádek. První určený termín totiž byl pro mnohé zahrádkáře nevyhovující – zahrádky jim ještě ležely pod sněhem. Svoz, který probíhal 6. dubna, se tedy opakovat 25. května.

více...


Postup a doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti 2015

Postup a  doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti 2015 naleznete v příloze.

více...


Topte ekologicky, neničte si zdraví!

Podzim a zima se v některých místech naší republiky nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Příchod chladnějšího počasí je na mnoha místech v Hranicích a okolí doprovázeno zápachem a tmavým štiplavým kouřem. Nezákonným spalováním odpadů doma v kamnech, či používáním nekvalitních paliv a zastaralého topného zařízení, vzniká velké množství zdraví nebezpečných zplodin.

více...


Manuál pro smogovou situaci v Hranicích

Manuál pro případ smogové situace v Hranicích vypracoval odbor životního prostředí MěÚ Hranice. Dozvíte se v něm, co vlastně smog je, jak se při smogové situaci chovat a také, kde se informace o případné smogové situaci dozvědět.

více...


2012 - Stav ovzduší v Hranicích je na webu

Město Hranice ukončilo k 30. 8. 2012 realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, který byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stav ovzduší lze nyní nalézt na městském webu

více...


2012 Sady Čs. legií již plně slouží veřejnosti

Slavnostní otevření sadů Čs. legií

I přes zamračenou oblohu se v sobotu v 10 dopoledne začalo slavnostní předávání sadů Čs. legií veřejnosti. FOTOGALERIE

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English