Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Závěr zjišťovacího řízení na CTPark


obsah:

Závěr zjišťovacího řízení na CTPark

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice závěr zjišťovacího řízení „CTPark Hranice – W2 - Ercé“. Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód záměru OV8183. 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English