Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Zprávy ze živ. prostředí - archiv / 2012 - Hlášení o odpadech lze podat pouze elektronicky


obsah:

2012 - Hlášení o odpadech lze podávat pouze elektronicky

Hlášení, které podávají původci odpadů každoročně do 15. února, je letos možné podávat pouze elektronicky. Ohlašovací povinnost vzniká původci odpadů, pokud přesáhne v  produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011.

Ohlašovací povinnost splní původce podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu (§39 odst. 2, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Hlášení se  podává prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP). Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP.

Podrobnosti naleznete na webových stánkách města – www.mesto-hranice.cz → Životní situace → Životní prostředí → odpadové hospodářství → hlášení o produkci a nakládání s odpady.

 Termín ohlašovací povinnosti pro odpadové hospodářství je do 15.2.2012

Kontaktní osoba: Ing. Monika Jahnová – tel: 581 828 344, email: monika.jahnova@mesto-hranice.cz

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English