Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Zprávy ze živ. prostředí - archiv / 2012 - Obce v Pobečví podpořily protipovodňovou koncepci


obsah:

2012 - Obce v Pobečví podpořily protipovodňovou koncepci

Studii odtokových poměrů v Pobečví, kterou má zpracováno Povodí Moravy, podporuje naprostá většina z patnácti dotčených měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy.  Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, tak má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

Zástupci státního podniku Povodí Moravy a měst i obcí podél řeky Bečvy předložili Ministerstvu zemědělství reálný plán, jak ochránit toto území před povodněmi. Studie odtokových poměrů v Pobečví by se mohla stát „scénářem“ na budování komplexní ochrany tohoto území. Řešení se tak dočkají například města Přerov, Hranice nebo Lipník nad Bečvou. Účinně se podle této studie může bránit před povodněmi i dalších dvanáct obcí podél toku.

„U některých důležitých staveb jsme přitom už od prvních jednání postoupili do dalších fází přípravy. Aby však byly jednotlivé stavby dotažené do konce, je zapotřebí, aby spolupracovali nejen zástupci jednotlivých obcí, ale zejména občané. Bohužel i kvůli nesouhlasu jedinců se mnohé stavby ochraňující tisíce lidí dosud nemohly realizovat,“ připomnělgenerální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. 

Proto odborníci zpracovávali studii v úzké spolupráci s dotčenými obcemi i s dalšími subjekty. „Na rozdíl od jiných podobných materiálů zde navrhli jednotlivá opatření již s ohledem na územně plánovací dokumentace, vedení inženýrských sítí i další možné střety, například majetkoprávní. Navrhovaná opatření by tak měla mít reálnou šanci na realizaci v nejbližších letech,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Také proto drtivá většina obcí projednaný návrh Povodí Moravy podporuje. Ukazuje to i dotazníkový průzkum, kdy jednotliví zástupci potvrdili, že opatření ve Studii jsou v souladu s jejich představami, možnostmi i územním plánem.

V Hranicích je tak již nyní připravena dokumentace pro územní rozhodnutí kvůli rozšíření jezu včetně rybího přechodu. „Chceme vybudovat třetí pole jezu, což zvýší jeho kapacitu asi o polovinu. V plánu je i stavba zhruba 1,5 kilometru nových zídek a hrází a navýšení dosavadních zdí,“ přiblížil David Fína.

Kromě těchto staveb v zastavěných územích počítá studie i s budováním takzvaných přírodě blízkých úprav mimo osídlené části. „Tato místa hodláme upravit tak, aby se podpořila přirozená činnost řeky,“ uvedl manažer projektu Pobečví Jiří Zedníček.Jazykové verze

  • Čeština
  • English