Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Zprávy ze živ. prostředí - archiv / 2012 -v březnu oslavíme Světový den vody


obsah:

2012 - V březnu oslavíme Světový den vody

Při příležitosti Světového dne vody 22. března  uspořádá společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. den otevřených dveří v čistírnách odpadních vod v Hranicích. Prohlídky budou probíhat  v pátek 23. března v době od 8. do 13 hodin a v sobotu 24. března v době od 8. – 11. hod. Bližší pokyny budou uvedeny na http://www.vakpr.cz/.

Hranická čistírna odpadních vod likviduje odpadní vody z aglomerace města Hranic, obce Teplice nad Bečvou a místní části Hranic, Drahotuše. Čistírna odpadních vod Hranice byla uvedena do provozu v roce 1969 a v letech 1985-1989 prošla  dílčí rekonstrukcí. Zásadní rekonstrukce se pak uskutečnila v letech 2000-2002. V současné době plní čistírna všechny stanovené ukazatele zbytkového znečištění na odtoku, stanovené legislativou EU i České republiky.

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) zdůraznilo význam vody pro lidstvo vyhlášením 22.března  Světovým dnem vody. Světový den vody je zaměřen na čistotu a ochranu vod a na šetření vodou. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. Kromě OSN se na Světovém dni vody podílejí i UNESCO, Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Světová zdravotnická organizace (WHO).

Další akce k Světovému dni vody pořádá také Povodí Odry  - viz leták.

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English