Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Územně-analytické podklady


obsah:

Územně analytické podklady ORP Hranice 2016 - 4. aktualizace

Informace o technické infrastruktuře dle §166 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/.

více...


Projednání Územně-analytických podkladů 2016

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

více...


Územně analytické podklady ORP Hranice 2014 - 3. aktualizace

Informace o technické infrastruktuře dle §166 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou zveřejněny na adrese: http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/ .

více...


Projednání Územně-analytických podkladů 2014

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

více...


Jazykové verze