Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plán Hranic


obsah:

Územní plán Hranic

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č.270/2016-ZM 13 ze dne 28.4.2016 vydalo „Územní plán Hranic“, formou opatření obecné povahy č.j. OSUZPD/5666/16. Územní plán Hranic nabyl účinnosti dne 18.5.2016. Do územního plánu Hranic lze nahlížet na Městském úřadu města Hranic, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy (oddělení stavební úřad a oddělení územního plánování).  Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet na Městském úřadu města Hranic, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování.  

Územní opatření o stavební uzávěře

Krajský úřad rozhodnutím č.j. KUOK 112879/2016 ze dne 28. 11. 2016 zrušil část opatření obecné povahy Územní plán Hranic ve věci podmínky vydání regulačního plánu (na žádost) pro rozhodování o změnách v území a zadání těchto regulačních plánů v lokalitách Drahotuše – Stará štreka, Hranice – Za Čaputovým dvorem a Valšovice – Západ. Rada města usnesením  č. 1474/2017 – RM 45 ze dne 7. 3. 2017 do doby nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Hranic  vydala pro lokality Hranice – Za Čaputovým dvoremValšovice – Západ územní opatření o stavební uzávěře, které nabyl   účinnosti 4. 4. 2017. V přílohách naleznete i grafické vyznačení dotčených oblastí.


Přílohy ke stažení

Jazykové verze