Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Provodovice


obsah:

Provodovice

Územní plán obce Provodovice

více...


Zpráva o uplatňování ÚP Provodovice za období 2009 - 2012

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Provodovice v uplynulém období schválilo Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 12.12.2012.

více...


Zpráva o uplatňování ÚP Provodovice za období 2013 - 2016

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Provodovice za období 2013-2016 schválilo Zastupitelstvo obce Provodovice usnesením ze dne 25.2.2017.

více...

Jazykové verze