Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Rakov


obsah:

Právní stav ÚP Rakov po změně č. 2

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 25.5.2017 formou opatření obecné povahy pod č.j. ORM/2514/17-16, změnu č. 2 územního plánu Rakov, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017.

více...


Rakov - Změna č.2 územního plánu

Změna č.2 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 25.5.2017 formou opatření obecné povahy pod č.j.ORM/2514/17-16, které nabylo účinnosti dne 22.6.2017.

více...


Zpráva o uplatňování územního plánu Rakov- 2011 - 2015

Zpráva byla zpracována dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o uplatňování územního plánu Rakov za období 2011-2015 schválilo Zastupitelstvo obce Rakov usnesením ze dne 7.11.2015.

více...


Právní stav UP Rakov po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 27.12.2013 změnu č.1 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy č.j.OSZPD/8761/13-20. Tato změna nabyla účinnosti dne 27.2.2014.

více...


Rakov - Změna č. 1

Změna č.1 územního plánu Rakov byla vydána Zastupitelstvem obce Rakov dne 27.12.2013 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/8761/13-20, které nabylo účinnosti dne 27.2.2014. Změna č.1 územního plánu Rakov včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Rakov.

více...


Rakov

Územní plán obce Rakov

více...

Jazykové verze