Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Územní plány obcí ORP Hranice / Špičky


obsah:

Územní plán Špičky

Územní plán Špičky byl vydán Zastupitelstvem obce Špičky dne 5.3.2014 formou opatření obecné povahy č.j.OSUZPD/474/13-25, které nabylo účinnosti dne 24.4.2014. Územní plán včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u obce Špičky.

více...


Územní studie "Z6" Špičky

Pořízení územní studie lokality „Z6“ Špičky (dále jen „Územní studie“) je uloženo územním plánem Špičky. Územní studie je pořízena na základě schválení Zastupitelstvem obce Špičky ze dne 5.3.2014. Obec podala podnět pořizovateli dne 13.5.2014.

více...

Jazykové verze