Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Změny územního plánu Hranic


obsah:

Návrh Změny č. 2 územního plánu Hranic

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č.270/2016-ZM 13 ze dne 28.4.2016 vydalo „Územní plán Hranic“, formou opatření obecné povahy č.j. OSUZPD/5666/16. Územní plán Hranic nabyl účinnosti dne 18.5.2016. V přílohách naleznete podklady pro návrh 2. změny Územního plánu.

Přílohy ke stažení

Jazykové verze