Město Hranice

Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Dotace z národních zdrojů


obsah:

Všeobecné informace

Dotační programy a jejich podmínky nejsou jednoduchou záležitostí a bez určitých zkušeností je v nich velmi obtížná orientace. V současné době je možno čerpat z několika stovek různých dotačních možností, přičemž každá dotace má svá specifika. Ať je to finanční limit pro žadatele nebo například nízká šance získat konkrétní dotaci pro aktuální přetlak žádostí. Nikdy není lehké dotaci vyřídit.

více...


Jazykové verze