Město Hranice

Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Užitečné odkazy


obsah:

Užitečné odkazy

Všeobecné informace o strukturálních fondech: http://www.strukturalni-fondy.cz/

Operační programy: http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy

Integrovaný operační program: http://www.mmr.cz/index.php?show=001022007012

Operační program doprava: http://www.opd.cz/cz/uvod

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=5507

Operační program podnikání a inovace: http://www.mmr.cz/index.php?show=001022007000

Operační program výzkum a vývoj pro inovace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvi

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Operační program životní prostředí: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/

Program rozvoje venkova: http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1180428724933.pdf

Grantové programy Olomouckého kraje: http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/granty+a+dotace_CZ.htm?lang=CZ

Ministerstvo dopravy: http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/programovaci-obdobi-2007-2013

Ministerstvo zemědělství: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74

Min. zemědělství národní dotace: http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1802&typ=2&ch=74&ids=1802&val=1802

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy

Operační program rybářství: http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=2706&typ=2&ch=74&ids=2706&val=2706

Evropský sociální fond: http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1630

Jazykové verze