Město Hranice

Cesta: Pro občany / Krizové řízení


obsah:

Povodňový plán, povodňová komise

Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice a Povodňový plán města Hranic, Povodňová komise správního obvodu ORP Hranice a Povodňová komise města Hranic

více...


Záplavové území a aktivní zóny Bečvy

Stanovení záplavového území včetně aktivních zón záplavového území významného vodního toku Bečva v km 0,000 – 53,960.

více...


Záplavové území a aktivní zóny Ludiny

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny drobného vodního toku Ludina (v km 0 - 12.665). Podklady a mapy naleznete v přílohách.

více...


Záplavové území a aktivní zóny Veličky

Stanovení záplavového území významného vodního toku Velička (v km 0 - 14.999) – aktualizace záplavového území a stanovení jeho aktivní zóny. Podklady a mapy naleznete v přílohách.

více...


Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada města Hranic

více...


Krizový štáb

Krizový štáb města Hranic je pracovní orgán starosty města. Další informace naleznete v příloze.

více...


Právní předpisy

Legislativa - krizové řízení

více...


Další odkazy

Další odkazy na důležité webové stránky

více...

Jazykové verze