Město Hranice

Cesta: Pro občany / Městský úřad / Pravidla přístupu k informacím a poskytnuté informace


obsah:

Poskytnuté informace - 2017

Informace, o které byl podle zákona č. 106/1999 Sb. požádán Městský úřad Hranice v roce 2017. Informace z let 2008 až 2016 naleznete ve složce - Poskytnuté informace - archiv.

více...


Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách města Hranic.

více...


Ochrana osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

více...

Jazykové verze