Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Materiály k jednání ZM


obsah:

Materiály k jednání zastupitelstva

Zde naleznete  programy  jednání zastupitelstev a  materiály předložené k jednotlivým jednáním zastupitelstva města počínaje rokem  2008. Materiály jsou rozdělené podle volebního období (viz menu v levé liště).  

Jazykové verze