Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Usnesení rady města / Usnesení rady - 2014 a 2015


obsah:

Usnesení Rady města Hranic  - 2014 (nové) a 2015

Na základě Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 zde zveřejňujeme upravené verze usnesení rady města z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. (jsou vynechané osobní údaje).

Revokace usnesení

Rada města Hranic projednala na svém jednání 11. května 2015 usnesení rady města Hranic ze dne 16.4. 2015 a usnesení č. 292/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015, jejichž platnost pozastavil starosta města PhDr. Vladimír Juračka. Rada všechna tato unesení revokovala (zrušila).

Pozastavení usnesení rady města Hranic

Podle ustanovení § 105 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pozastavuji výkon usnesení Rady města Hranic ze dne 16. 4. 2015 ve všech bodech, neboť mám za to, že je nesprávné. Věc bude předložena k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Hranic.

PhDr. Vladimír Juračka
starosta města Hranic

Pozastavení usnesení rady města Hranic

Podle ustanovení § 105 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pozastavuji výkon usnesení Rady města Hranic 292/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015, neboť mám za to, že je nesprávné. Věc bude předložena k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Hranic.

PhDr. Vladimír Juračka
starosta města Hranic

 

Přílohy ke stažení

Jazykové verze