Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2002


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - zrušena

kterou se mění OZV č. 6/01 o místních poplatcích (zrušena 8/2003)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 - zrušena

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 2.5.2002 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav, a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)....

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 - zrušena

kterou se upravují některé povinnosti chovatelů zvířat (zrušena 3/05)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 - zrušena

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 2.5.2002 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav, a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),....

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/2002 - zrušena

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena 9/2003)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 7/2002 - zrušena

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 06.09.2001 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ...

více...


Obecně závazná vyhláška č. 8/2002 - zrušena

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena 9/2003)

více...

Jazykové verze