Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška města Hranic č.1/2004, kterou se stanoví systém O shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic

více...


Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - zrušena

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. (zrušena OZV 2/2016)

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 - zrušena

Obecně závazná vyhláška města Hranic, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice

více...


Obecně závazná vyhláška č. 4/2004

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/2004

kterou se ruší Obecně závazné vyhláška č. 7/98, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, školních klubů a o stanovení úplaty za činnost v zájmových kroužcích

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 zrušena

o školských obvodech základních škol na území města Hranic - zrušena OZV 3/2017

více...


Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 - zrušena

kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranic.

více...

Jazykové verze