Město Hranice

Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2005


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích.

více...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2005

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 21 o povinném hubení obtížných hlodavců a Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se upravují některé povinnosti chovatelů zvířat

více...


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice

více...


Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

více...


Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2001 o Fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní

více...

Jazykové verze